Tweede Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Op 22 december 2022 is de zogenoemde ‘Wet toekomst pensioenen’ aangenomen in de Tweede Kamer. Hieraan zijn jaren van voorbereiding vooraf gegaan en in de dagen voor kerst zijn nog diverse wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer.

Na instemming van de Eerste Kamer gaat de wet naar verwachting op 1 juli 2023 in. De uiterste datum waarop pensioenfondsen vervolgens een nieuwe regeling moeten hebben ingevoerd is 1 januari 2027.

Nieuwe regeling voor Unilever
Unilever en de vakbonden zijn met elkaar in overleg over de inhoud van de nieuwe Forward-regeling. Met een minimale implementatietijd van anderhalf jaar is de vroegst mogelijke ingangsdatum 1 januari 2025.*

Jouw pensioen komt in beweging
De nieuwe regels zijn bedoeld om het stelsel te moderniseren, zodat ook de generaties na ons kunnen rekenen op een goed pensioen. Zo gaan de pensioenen bijvoorbeeld meer meebewegen met de economie: als deze floreert en er worden goede rendementen behaald, dan gaan de pensioenen omhoog. Maar als het niet zo goed gaat, is een verlaging ook (eerder) mogelijk. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen niet te groot worden. Bovendien worden ze kleiner naar mate je ouder wordt: hoe dichterbij jouw pensioen, hoe preciezer je ziet hoeveel je kunt verwachten.
 

* Het is nog altijd de verwachting dat Progress – het andere onderdeel van het Unilever Pensioenfonds – onder het huidige stelsel zal blijven. Ook daarover hebben Unilever en de vakbonden overleg.