Stel je kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan!

In oktober houden wij verkiezingen voor zowel het Verantwoordingsorgaan (VO) van Forward als van Progress. De zittingstermijn van de leden van het huidige VO’s van beide zogenoemde ‘kringen’ loopt dan namelijk af.

De VO’s geven ieder jaar een oordeel over het handelen van de Raad van Bestuur van het Unilever Pensioenfonds en over de beleidskeuzes die zij heeft gemaakt ten aanzien van de eigen kring. Het bestuur legt hiermee in feite verantwoording af.

Daarnaast heeft het VO de volgende taken:

  • Voordragen van kandidaten voor het bestuur
  • Adviseren over de statuten
  • Adviseren over het communicatiebeleid
  • Adviseren over de Uitvoeringsovereenkomst tussen Unilever en het Unilever Pensioenfonds.
  • Adviseren over een eventuele transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

In het VO van Forward zijn actieve deelnemers (dat is een werknemer of een arbeidsongeschikte die nog pensioen opbouwt) en de werkgever vertegenwoordigd. Pensioengerechtigden zijn niet vertegenwoordigd. Dat komt doordat de verhouding tussen het aantal deelnemers en pensioengerechtigden bepalend is voor de zetelverdeling: Forward – dat pas in 2015 is opgericht – heeft slechts een klein aantal pensioengerechtigden.

Voor het nieuwe VO betekent dit dat hierin zitting nemen:  

  • 4 deelnemers; zij hebben in totaal 4 stemmen
  • 2 leden namens de werkgever; zij hebben in totaal 4 stemmen

Deelnemers kiezen hun ‘eigen’ vertegenwoordigers. De werkgeversleden worden door Unilever voorgedragen en door het bestuur benoemd.

Hoe word je kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan van Forward?
Ben je voor 1 september 2022 deelnemer van Forward? Dan kun je je kandidaat stellen voor de verkiezingen van het VO van Forward. 

Net als bij verkiezingen voor bijvoorbeeld de Tweede Kamer worden kandidatenlijsten gevormd. De lijsten moeten schriftelijk worden ingediend bij de verkiezingscommissie en daar uiterlijk 1 september a.s. binnen zijn.

Om op een kandidatenlijst te komen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Als je lid van een vakbond bent, kan die vakbond jou voordragen;
  • Je kunt jezelf als kandidaat aanmelden. Je hebt dan 10 handtekeningen van andere deelnemers nodig, die jouw lijst ondersteunen. De lijst met handtekeningen lever je in bij de verkiezingscommissie. Je neemt dan deel via de zogenoemde ‘vrije lijst’.

Ben je zowel deelnemer van Forward als van Progress? Dan kun je aan beide verkiezingen meedoen.

Aftredende leden van het huidige VO kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de verkiezingen. De verkiezingen worden gehouden in de periode van 15 oktober tot en met 26 oktober 2022.

Het postadres voor de verkiezingen is:

Verkiezingscommissie Verantwoordingsorganen
T.a.v. Danielle Verburg
Postbus 2071
3000 CB  ROTTERDAM

Meer informatie

Wil je meer informatie over de kandidaatstelling voor het VO, bijvoorbeeld een profielschets? Neem dan contact op met Danielle Verburg van het Unilever Pensioenfonds via: danielle.verburg@unilever.com.