Resultaten impact-beleggingen 2021

Hoe ons vermogen bijdraagt aan een betere wereld
 

Bij ál onze beleggingen houden wij rekening met duurzaamheid. Met een klein deel van het belegd vermogen van Progress en Forward gaan we echter nog een stapje verder: dat wenden we sinds 2018 aan voor zogenoemde ‘impact-beleggingen’.

Met impact-beleggen proberen wij doelgericht bepaalde veranderingen in de wereld tot stand te brengen. Wij doen deze beleggingen via de Univest Sustainability Funds (USF’s), die exclusief zijn opgericht voor Unilever-pensioenfondsen wereldwijd. Deze fondsen beleggen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, die vervolgens investeren in duurzame ondernemingen. Het betreft een paar procent  van ons vermogen, omdat het aantal bedrijven dat voor impact-beleggen in aanmerking komt nog beperkt is. Wij streven ernaar dit soort beleggingen de komende jaren uit te breiden.  

Doelen
Met onze impact-beleggingen richten wij ons op drie specifieke ‘thematische doelen’ die onze deelnemers (volgens onderzoek uit 2020) belangrijk vinden. Concreet zijn dat investeringen in ondernemingen die werken aan oplossingen op het gebied van:

  • klimaat & milieu
  • duurzame voedselvoorziening
  • gezondheid & hygiëne

Het aantal ondernemingen waarin wij via de USF’s beleggen is in 2021 gegroeid van 100 naar 180. De betreffende ondernemingen richten zich onder andere op duurzame energie en vervoer, schoner drinkwater en ondersteuning voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking.

‘Real world impact’ in 2021
De impact-beleggingen van Progress en Forward hebben in 2021 onder andere de volgende daadwerkelijke verbeteringen opgeleverd:

Vermeden netto CO2-uitstoot: 28.425 ton*
Duurzaam verbouwde grond: 88 hectare
Bereikte patiënten:   27.656
Gecreëerde banen: 1.752

* Gelijk aan de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 3.000 huishoudens

Wij verwachten dat onze impact de komende jaren toeneemt, omdat zowel het aantal ondernemingen als de ondernemingen zelf nog verder zullen groeien.

Voorbeelden van impact-beleggingen
Hierna volgen twee voorbeelden van onze impact-beleggingen, die bijdragen aan ons doel op het gebied van gezondheid:

Moxie
Deze robot – inmiddels op de markt gebracht in Amerika – helpt kinderen op sociaal-emotioneel gebied.

Oura
Een ring die onder meer hartslag, activiteit, temperatuur en slaap meet. Inmiddels al enige tijd te koop via internet.

A picture containing person, wall, indoorDescription automatically generatedA close-up of a speakerDescription automatically generated with low confidence