Premie daalt per 1 januari naar 36%

Conform afspraken in de Unilever-cao van juni 2021 gaat de jaarlijkse inleg voor jouw pensioen binnenkort omlaag: per 1 januari 2024 daalt de totale premie van 37% naar 36%.

De bijdrage van Unilever daalt met 1%-punt naar 33% over het salaris (boven het drempelbedrag van momenteel € 16.680 per jaar). Werknemers blijven 3% over hetzelfde deel van het salaris betalen. De bijdrage in euro’s van werknemers, is terug te vinden op de maandelijkse loonstrook.

Met deze wijziging wil Unilever de kosten van de pensioenregeling betaalbaar houden en tegelijkertijd een solide pensioenregeling behouden. Bovendien is 36% fiscaal gezien de maximaal toegestane premie in de aankomende nieuwe regeling van Forward. Met deze aanpassing wordt hier alvast op voorgesorteerd.

 

November 2023