Interview Jeroen Delsink, niet-uitvoerend bestuurslid namens Unilever

 

In de zomer van 2021 is Jeroen Delsink (1962) – als niet-uitvoerend bestuurslid* namens de werkgever – toegetreden tot het bestuur van het Unilever Pensioenfonds. Ondanks een agenda vol met afspraken en werkzaamheden in het kader van de wereldwijde herziening van de organisatiestructuur van Unilever maakte hij tijd vrij voor een nadere kennismaking.

Je bent in augustus 2021 Martine Zeegers opgevolgd als bestuurslid namens Unilever. Hoe ziet jouw loopbaan er tot nu toe uit?
Ik ben in 1985 met veel plezier begonnen bij het pensioenfonds van Unilever, Progress. Pensioen kwam in de jaren negentig echt tot leven, mensen gingen er meer over nadenken omdat de VUT verdween. Het eerste grote project waaraan ik meewerkte was dan ook een nieuwe, flexibele pensioenregeling. Zo werd het vanaf die tijd mogelijk om eerder met pensioen te gaan, te kiezen voor eerst meer en later minder pensioen (of andersom), en om partnerpensioen in te ruilen voor een hoger eigen pensioen.

Tegenwoordig werk je niet meer bij het fonds. Wat ben je daarna gaan doen?
Na 12,5 jaar bij Progress ben ik gevraagd om de overstap te maken naar HR. In eerste instantie waren mijn werkzaamheden evenredig verdeeld over ‘arbeidsverhoudingen’, ‘reward’ en ‘ziektekosten’. Later heb ik de overstap gemaakt naar het Europese Expertise Team Reward, waar ik momenteel Reward manager Benelux & Nordics ben.
M
ijn werk is door de jaren heen behoorlijk veranderd, van meer operationeel naar meer strategisch. De wereld, Unilever, medewerkers en arbeidsvoorwaarden veranderen constant en dat houdt het werk aantrekkelijk. Sinds twee jaar ben ik ook lid van het Global Reward Leadership Team en het contact en strategisch overleg met Reward-collega’s in andere werelddelen is inspirerend en geeft extra energie.

Wat heb je als bestuurslid aan jouw verleden bij Progress?
Het is een voordeel dat niet alles even onbekend is, maar natuurlijk is er ook een hoop veranderd de afgelopen jaren. Zo worden de beleggingen niet meer intern maar door Univest uitgevoerd, en ook de oprichting van Forward naast Progress is een grote verandering.

Als bestuurslid heb ik nu een andere verantwoordelijkheid, maar ik zie toch ook veel gelijkenissen. Destijds probeerde ik zo goed mogelijk support te bieden aan werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden, en ook als bestuurslid ben je er in feite voor alle groepen deelnemers. Als vertegenwoordiger van de werkgever kom ik natuurlijk op voor de belangen van Unilever, maar in het kader van evenwichtige belangenbehartiging moet ik rekening houden met álle belanghebbenden, dus ook met oud-deelnemers en gepensioneerden.

Hoe kijk je aan tegen het nieuwe pensioenstelsel?
Het is aan sociale partners (red. Unilever en de vakbonden) om daar besluiten over te nemen. Als bestuur kijken wij of die besluiten evenwichtig en uitvoerbaar zijn. 
Persoonlijk hoop ik dat het nieuwe stelsel meer mogelijkheden gaat bieden voor flexibiliteit. Is het bijvoorbeeld nodig dat medewerkers die tijdelijk uit het buitenland komen, verplicht worden om pensioen op te bouwen in ons pensioenfonds? Daarnaast zou het mooi zijn als de medewerkers de keuze krijgen tussen meer of minder pensioenopbouw, afhankelijk van hun individuele behoeften of wensen.

Wat maakt pensioenen voor jou interessant?
Het is na salaris de duurste arbeidsvoorwaarde én het gaat om jouw inkomen na je werkzame leven, dus pensioen is heel belangrijk. Hoe eerder je begint met sparen, hoe minder je hoeft in te leggen voor een bepaalde uitkomst. Stel dat je bij een vroegere werkgever geen of te weinig pensioen hebt opgebouwd. Dan wordt het nog belangrijker om een goed pensioen te hebben.

Heb je naast pensioen nog andere interesses?
Ik heb veel hobby’s, ik wandel en fiets graag, probeer gemiddeld minstens 10.000 stappen per dag te zetten. Verder lees ik graag informatieve boeken en tijdschriften en kijk ik sport, comedy’s, quizzen en documentaires. Films die mijn vrouw wil zien, knippen we meestal op, want alles wat langer dan een uur duurt, vind ik al snel te lang. Tijd besteden aan mijn twee studerende zoons die nu nog thuis wonen, vind ik ook belangrijk en plezierig. Voor je het weet zijn ze het huis uit!

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Voor de jongeren: denk al eens na over je pensioen, ook al duurt het nog heel lang. Want hoe eerder je iets extra’s kunt regelen als dat nodig blijkt, hoe groter de kans dat je later een goed pensioen hebt.
En voor de ouderen: probeer zo gezond mogelijk te leven, zodat je – voor zover je het zelf in de hand hebt – zo lang mogelijk van een goed pensioen kunt genieten.

Als oud-medewerker van het fonds en in mijn huidige functie waardeer ik het Unilever-pensioen eigenlijk steeds meer. Ik hoor ook hoe het elders geregeld is en ben trots dat we bij Unilever Nederland een eigen pensioenfonds hebben waar het geld goed beheerd en belegd wordt: ik heb het volste vertrouwen in een goed pensioen voor al onze deelnemers.

 

* Niet-uitvoerende bestuurders (NUB’s) houden toezicht op de uitvoerende bestuursleden (UB’s). Voor meer informatie over de bestuurssamenstelling, zie Organisatie > Organisatiestructuur.