Interview Andries Hoffer

Nieuw bestuurslid namens werknemers

Graag stellen wij Andries, het nieuwste niet-uitvoerende bestuurslid* van ons fonds, voor.

Deze uit Leuven afkomstige Vlaming wordt na 15 jaar in Rotterdam door zijn Belgische familie inmiddels ‘de Nederlander’ genoemd. Wij vragen hem onder meer hoe hij bij ons pensioenfonds terecht is gekomen en wat hem als buitenlander opvalt aan de werkcultuur hier.

Bij Unilever ben je Finance director CBD. Wat houdt dat in en zijn er raakvlakken met pensioen?
CBD staat voor Customer Business Development, ofwel sales. Dit houdt in dat ik de financiën doe voor alle verkopen van Unilever binnen de Benelux. De raakvlakken met pensioen zaten met name in mijn vorige functie als company controller. En als werknemer ben ik natuurlijk ook gewoon één van de deelnemers wiens pensioenpremies belegd worden.

Hoe ben je eigenlijk namens de werknemers in het bestuur gekomen?
In mijn vorige functie als controller vond ik het al interessant hoe pensioenen werken en heb dat ook aangegeven bij het bestuur van het fonds. Zo ben ik in het Verantwoordingsorgaan van Progress en Forward terecht gekomen. Daar heb ik een tijdje gezeten, wat een eer was en erg leuk om te doen, en van daaruit ben ik voorgedragen als bestuurslid.

Maakt het in de praktijk verschil om namens de werknemers in het bestuur te zitten in plaats van namens de werkgever?
Dat mag eigenlijk geen verschil maken. Als bestuurder moet je een deel van je bagage achter je laten en zorgen dat je ieders belangen balanceert. Ik besef dan ook dat ik een heel grote groep mensen vertegenwoordig die ervan afhankelijk is. Dat benadrukt wel het belang van de functie en ik ervaar het dan ook niet als iets vrijblijvends.

Wat is tot nu toe jouw indruk van het Unilever Pensioenfonds?
De sterkte van het fonds is dat er geweldig specifieke kennis en expertise aanwezig is. En ook, als ergens bepaalde expertise mist, dat externe adviseurs of specialisten binnen het fonds worden ingebracht om hun kennis te delen. Daar wordt dan heel aandachtig naar geluisterd, grondig over nagedacht en dan wordt pas een besluit genomen. Dat komt qua besluitvormingsproces wellicht wat trager over dan hoe het binnen andere onderdelen van Unilever gaat, maar zorgt er wel voor dat weloverwogen de juiste dingen worden gedaan.
Wat ook opvalt binnen het bestuur is het respect voor ieders mening; iedereen krijgt een kans om vragen te stellen en zijn mening te delen, en dat is heel belangrijk voor de evenwichtige belangenafweging.

Wat zou je willen bereiken als bestuurslid?
In de komende jaren zal het nieuwe pensioenstelsel voor grote veranderingen bij Forward zorgen. Die periode goed doorkomen, zorgen dat op het einde van de rit ieders belangen zijn afgewogen en dat alle deelnemers mooi in het nieuwe stelsel zitten. En dat dan iedereen zegt: “We hebben nog steeds een goed pensioen dat meer future-proof is”. Dát is waar we nu echt voor gaan.

Voor Progress gaan we ervan uit dat die in het oude stelsel blijft. En dat ziet er zó goed uit, daar voel ik me eerder een beheerder: zorgen dat we behouden wat in het verleden is opgebouwd.

Ik hoor een Vlaams accent. Hoe ben je eigenlijk in Nederland terecht gekomen?
Ik werk al 17 jaar bij Unilever. Eerst een paar jaar in Brussel, maar in 2008 ging ik naar Nederland omdat ik – door een herstructurering van de organisatie – de kans kreeg om een Benelux-functie te doen. Ik heb sindsdien op verschillende locaties in Rotterdam en Vlaardingen gewerkt, in veel verschillende functies, maar altijd binnen finance.

Ik vind het heel aangenaam om in Rotterdam te wonen en te werken. Het lijkt een grote stad, maar als je er eenmaal woont, is het een soort groot dorp waar je steeds bekenden tegenkomt.

Zijn er dingen in de werkcultuur waar je aan hebt moeten wennen?
In Nederland is een goede debatcultuur die in vergaderingen niet hiërarchisch is. Dat bevordert een goede samenwerking. Verder staan Nederlanders bekend om hun directheid, wat wel eens doorslaat naar onbeleefd gedrag. Dan mis ik soms dat in België dingen voorzichtiger worden gezegd. Maar het bevalt mij en mijn gezin hier goed en op dit moment is het plan zeker om in Nederland te blijven.

Heb je eigenlijk nog vrije tijd over naast je werk en bestuursfunctie?
Omdat onze drie kinderen – die overigens Belgisch zijn maar alleen in Nederland hebben gewoond en met een Nederlands accent praten – nog relatief jong zijn, gaat veel tijd naar hen toe. Verder sport ik graag – en naast familie, vrienden en slapen blijft er momenteel eigenlijk weinig tijd over voor andere hobby’s.

Heb je tot slot nog een boodschap voor onze lezers?
Het sterke van het pensioenfonds is dat we heel bereikbaar zijn. Collega’s kunnen mij altijd aanspreken of het fonds bellen of mailen. Dus neem contact op als er iets niet duidelijk is, want wij helpen je graag!
 

* Niet-uitvoerende bestuursleden houden – naast hun bestuurstaak – toezicht op de uitvoerende bestuursleden (de directie van het pensioenfonds). Voor meer informatie over de bestuurssamenstelling, zie Organisatie > Organisatiestructuur.
 

November 2023