Gepensioneerden en gewezen deelnemers van Forward: opnieuw gedeeltelijke verhoging

De Forward-pensioenen van gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers) en pensioengerechtigden worden op 1 januari 2023, net als in de afgelopen twee jaar, niet volledig maar gedeeltelijk verhoogd. In dit artikel lichten wij toe dat de verhoging per 1 januari uitkomt op 13,04%.

Doelstelling pensioenverhoging 2023
Voor zowel oud-Unilever-medewerkers als pensioengerechtigden is onze doelstelling een pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de prijsontwikkeling (inflatie) in het afgelopen jaar. We kijken hiervoor naar de periode van 1 november 2021 tot 1 november 2022 en gaan altijd uit van de zogenoemde “afgeleide Consumentenprijsindex” (CPI afgeleid) . Deze komt over de genoemde periode uit op 16,93%. Dat is een paar procent hoger dan de cijfers die u in de media hoort.*

Om de 16,93% toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar. Die was bij Forward eind oktober 135%.

Voor een volledige verhoging is bij Forward een beleidsdekkingsgraad van minimaal 146% nodig. Met 135% is deze dekkingsgraad daarvoor dus – net als de afgelopen twee jaar – niet hoog genoeg. Wél kan een gedeeltelijke verhoging worden toegekend; dat is bij ons toegestaan bij een dekkingsgraad van 110% of hoger.

Het bestuur van ons fonds heeft besloten tot een – in de huidige situatie – maximaal toegestane indexatie van 13,04% op 1 januari 2023. Dat is meer dan 10%-punt hoger dan de hoogste indexatie die Forward sinds de oprichting in 2015 heeft kunnen toekennen.

Gemiste indexatie mogelijk later
Als de financiële situatie voldoende herstelt, kunnen wij de gemiste verhoging van komend jaar én van de afgelopen twee jaar alsnog toekennen. Bij Forward zou dit gaan om in totaal 5,64%.
 

* In de CPI afgeleid worden wijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen niet meegenomen. De verlaging van het Btw-tarief op energie en andere energiekortingen het afgelopen jaar hebben daarom niét tot een lagere afgeleide CPI geleid, maar wel tot een lager “gewoon” inflatiecijfer. Dit laatste cijfer hoort u in de media.

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van dit indexatiebesluit. In december informeren wij alle pensioengerechtigden persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.