Gedeeltelijke pensioenverhoging voor actieven bij Forward

Door het uitblijven van een nieuwe cao zag het er eind 2023 naar uit dat Forward de opgebouwde pensioenen van alle zogenoemde ‘actieve deelnemers’ (medewerkers die nu in dienst zijn bij Unilever) op 1 januari 2024 niet kon verhogen. Inmiddels is de cao rond en is een pensioenverhoging toch mogelijk.

Door stijgende prijzen worden pensioenen in de loop van de tijd minder waard. Daarom is ons doel om ieder jaar op 1 januari de opgebouwde pensioenen te verhogen. Wij streven daarbij naar een verhoging (indexatie) die gelijk is aan de cao-loonstijging bij Unilever in het jaar ervoor.

Verhoging komt uit op 5,27%
In de nieuwe cao hebben Unilever en de vakbonden afgesproken dat per 1 april 2023 – dus met terugwerkende kracht – de lonen omhooggaan met 6,5%. Dit percentage is het uitgangspunt voor de pensioenverhoging op 1 januari 2024. De pensioenen van Forward worden vanwege de financiële situatie echter verhoogd met 5,27%. Dat is 81% van de doelstelling. Verderop bij ‘Financiële situatie’ leggen we dit uit.

Ben je benieuwd wat deze verhoging in euro’s voor jou betekent?
In Mijn Pensioen is de verhoging inmiddels verwerkt. Je zie er hoeveel je op dit moment hebt opgebouwd én welk bedrag je kunt bereiken als je tot jouw pensioenleeftijd bij Unilever blijft werken (tegen je huidige salaris). Ook kun je het pensioen voor je eventuele partner hier vinden.

Financiële situatie
Of een pensioenverhoging financieel mogelijk is, hangt af van de beleidsdekkingsgraad én van de TBI-dekkingsgraad*.

De beleidsdekkingsgraad stond op het meetmoment van 31 oktober op 153%. Dit betekent dat we voor elke euro die we tot in de verre toekomst aan pensioen moeten uitbetalen, gemiddeld € 1,53 ter beschikking hadden. Dit is heel goed te noemen, maar niet goed genoeg voor een volledige verhoging. Daarvoor wordt namelijk ook gekeken naar de zogenoemde ‘TBI-dekkingsgraad’.

De TBI-dekkingsgraad is de grens waarboven Forward de pensioenen volledig kan verhogen. Deze grens vloeit voort uit de wet en was eind oktober met 168% nog een stukje hoger dan de beleidsdekkingsgraad. Bij die stand konden wij de opgebouwde pensioenen op 1 januari 2024 niet volledig maar met 81% van 6,5% (de cao-loonstijging) verhogen.  

* ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: een volledige pensioenverhoging is alleen toegestaan als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

 

Aangepast: januari 2024
Gepubliceerd: november 2023