Gepensioneerden en gewezen deelnemers van Forward: wederom gedeeltelijke verhoging

De Forward-pensioenen van gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers) en pensioengerechtigden worden op 1 januari 2022 gedeeltelijk volgens de doelstelling verhoogd. In dit artikel leggen wij uit wat dit betekent.

Pensioenen gedeeltelijk verhoogd
Voor beide bovengenoemde groepen is onze doelstelling een pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de prijsontwikkeling* in het afgelopen jaar (van 1 november 2020 tot 1 november 2021). De prijzen stegen in die periode met 3,28%. Om dit percentage toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar.

Voor een volledige verhoging is bij Forward een beleidsdekkingsgraad van minimaal 128% nodig. Met 120% is deze dekkingsgraad op 31 oktober jl. dus – net als vorig jaar – niet hoog genoeg voor een volledige indexatie. Wél kan een gedeeltelijke verhoging worden toegekend; dat is op dit moment wettelijk toegestaan vanaf een dekkingsgraad vanaf 110%. Het bestuur van ons fonds kon op basis hiervan besluiten tot een pensioenverhoging van 2,10% per 1 januari 2022.

Gemiste indexatie wellicht later ingehaald
Begin van dit jaar kon Forward ook geen volledige indexatie toekennen. Als de financiële situatie voldoende herstelt, kunnen de gemiste verhogingen van dit en komend jaar echter alsnog worden toegekend. Het zou dan gaan om in totaal 2,13%.
Voor dit soort zogenoemde ‘inhaalindexaties’ hebben wij tien jaar de tijd.

* Voor de prijsontwikkeling gaan wij uit van de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid). Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat cijfer vastgesteld op 3,28%.​

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van het percentage waarmee de pensioenen worden verhoogd. In december informeren wij alle gepensioneerden persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.