Samenstelling VO Forward bekend

In oktober 2022 zouden er verkiezingen plaatsvinden voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Forward. De aanmeldingstermijn voor kandidaatstelling is inmiddels verstreken. Het blijkt niet nodig om verkiezingen te houden. Er hebben zich namelijk slechts 3 werknemerskandidaten aangemeld, terwijl in het VO plek is voor 4.

Samenstelling VO
In het VO van Forward zijn alleen deelnemers (werknemers) en de werkgever vertegenwoordigd, pensioengerechtigden dus niet. Dit komt doordat de verhouding tussen het aantal deelnemers en pensioengerechtigden bepalend is voor de zetelverdeling en het aantal pensioengerechtigden bij Forward nog onder de 10% zit.

Die zetelverdeling ziet er als volgt uit:  

  • 4 deelnemers; zij hebben in totaal 4 stemmen
  • 2 leden namens de werkgever; zij hebben in totaal 4 stemmen

Samenstelling VO Forward vanaf 1 januari 2023

  • Andries Hoffer (vrije lijst)
  • Jolanda Mathot (via FNV)
  • Sebastiaan de Vries (vrije lijst)
  • Vacature

De werknemersgeleding zal trachten om binnen 6 maanden een kandidaat te vinden voor de vierde zetel. Als er meer dan 1 kandidaat is, dienen er voor deze kiesgroep alsnog aanvullende verkiezingen te worden gehouden.