Financiële situatie Forward eind 2021

In het laatste kwartaal van 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van Forward met 1% naar 124%. Ook de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden – steeg: met 3%-punt naar 122%. Dat is 12%-punt hoger dan eind 2020.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2021.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen stijgt
Door premie-inkomsten en door het rendement op de beleggingen van 3,3% steeg het vermogen in het laatste kwartaal van 2021 met € 30 miljoen. Met € 523 miljoen is het vermogen van Forward, dat in 2015 werd opgericht, voor het eerst groter dan een half miljard euro. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen van Forward stegen in het afgelopen kwartaal met € 23 miljoen. Deze groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan drie maanden nieuwe pensioenopbouw én aan de pensioenverhoging die op 1 januari 2022 werd toegekend. Deze zogenoemde ‘indexatie’ is namelijk al in de berekeningen van december meegenomen.

Beleidsdekkingsgraad stijgt
In het laatste kwartaal van 2021 steeg de actuele dekkingsgraad met 1%-punt naar 124%. Ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) steeg, met 3%-punt naar 122%. De cijfers van het vierde kwartaal van 2020 die uit het gemiddelde zijn weggevallen, waren namelijk aanzienlijk lager dan de cijfers over hetzelfde kwartaal van 2021. 

Forward

31 december 2021

30 september 2021

 

Fondsvermogen

€ 523 miljoen

€ 493 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 423 miljoen

€ 400 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

3,3%

0,5%

 

Actuele dekkingsgraad

124%

123%

 

Beleidsdekkingsgraad

122%

119%

 

TBI-dekkingsgraad

129%

129%

 

Rekenrente

0,67%

0,68%

 


Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. 'TBI' staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.