Financiële situatie Forward eerste kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de actuele dekkingsgraad van Forward met 4% naar 128%. Ook de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden –steeg: met 1%-punt naar 123%. Minder goed nieuws is dat de TBI-dekkingsgraad (de ondergrens voor een volledige pensioenverhoging) ook fors is gestegen

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 maart 2022.

Vermogen daalt
Het sentiment rondom de oorlog in Oekraïne, stijgende inflatieverwachtingen en rentestijgingen veroorzaakten in het eerste kwartaal van 2022 een daling van de beurzen. Forward leed hierdoor in het eerste kwartaal een verlies op de beleggingen van ruim 7%.
Wel kwamen er zoals gebruikelijk premies binnen. Per saldo nam het vermogen van Forward echter af, met € 25 miljoen tot € 498 miljoen. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
Ondanks drie maanden nieuwe pensioenopbouw daalden de verplichtingen van Forward met € 34 miljoen. Deze daling werd veroorzaakt door een relatief grote stijging van de rekenrente. Deze rente kwam voor het eerst sinds juni 2019 weer boven de 1% uit. Hoe hoger de rente, hoe minder geld een pensioenfonds nu in kas moet hebben voor het uitbetalen van alle toekomstige pensioenen.

Beleidsdekkingsgraad stijgt – toch kleinere kans op volledige pensioenverhoging
In het eerste kwartaal van 2022 was de daling van de verplichtingen van Forward groter dan de daling van het vermogen. Dit leidde tot een stijging van de actuele dekkingsgraad met 4%-punt naar 128%. Ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) steeg, met 1%-punt naar 123%.

In onderstaande tabel ziet u dat de zogenoemde ‘TBI-dekkingsgraad’ van Forward – die al langere tijd op een relatief laag niveau lag – in het afgelopen kwartaal met 6%-punt steeg. Deze dekkingsgraad geeft de ondergrens aan voor een volledige pensioenverhoging (indexatie) en moeten we berekenen op basis van rekenregels  van toezichthouder DNB. Bij die regels speelt de hoge inflatie in Nederland van dit moment een belangrijke rol. Door de stijging van de TBI-dekkingsgraad is de kans op een volledige indexatie per 1 januari 2023 dus afgenomen.

Forward

31 maart 2022

31 december 2021

 

Fondsvermogen

€ 498 miljoen

€ 523 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 389 miljoen

€ 423 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-7,4%

3,3%

 

Actuele dekkingsgraad

128%

124%

 

Beleidsdekkingsgraad

123%

122%

 

TBI-dekkingsgraad

135%

129%

 

Rekenrente

1,05%

0,67%

 


Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.