Financiële situatie Forward derde kwartaal 2022

De ontwikkelingen in het derde kwartaal lijken sterk op die van het tweede kwartaal. De actuele dekkingsgraad van Forward steeg opnieuw, nu met 10%-punt, naar 153%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden – steeg met 5%-punt naar 132%. Helaas ging ook de TBI-dekkingsgraad (de ondergrens voor een volledige pensioenverhoging) wederom omhoog. Daardoor zit een volledige pensioenverhoging op 1 januari 2023 er niet in.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 september 2022.

Verplichtingen dalen opnieuw
In het derde kwartaal ging de rekenrente opnieuw omhoog, nu met 0,3%-punt. Ondanks drie maanden nieuwe pensioenopbouw daalden de totale verplichtingen van Forward daarom toch met € 18 miljoen naar minder dan € 300 miljoen. Forward heeft nu dus minder geld in kas nodig voor het uitbetalen van alle toekomstige pensioenen.

Slechts lichte stijging vermogen
Het afgelopen kwartaal behaalde Forward een (negatief) rendement op de beleggingen van -2%. Toch steeg het vermogen met € 3 miljoen naar € 453 miljoen. Deze stijging is te danken aan ontvangen pensioenpremies.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Vooruitblik op pensioenverhoging per 1 januari
In het derde kwartaal daalden de verplichtingen terwijl het vermogen iets groeide. Dit leidde tot een stijging van de actuele dekkingsgraad met 10%-punt naar 153%. Ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) steeg, met 5%-punt naar 132%. Deze laatste dekkingsgraad is bepalend voor de pensioenverhoging (indexatie) op 1 januari 2023.

Hoewel de beleidsdekkingsgraad gedurende heel 2022 een stijgende lijn laat zien, zullen de pensioenen volgend jaar niet volledig verhoogd kunnen worden. Allereerst blijft de zogenoemde ‘TBI-dekkingsgraad’ – die de wettelijke ondergrens aangeeft voor een volledige pensioenverhoging – door de oplopende inflatie namelijk ook flink stijgen; deze komt nu uit op 146%. Bovendien bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: de inflatie, die bij ons uitgangspunt is voor de indexatie voor pensioengerechtigden en oud-medewerkers, is uitzonderlijk hoog.

Een gedeeltelijke verhoging (indexatie) zal per 1 januari 2023 wel mogelijk zijn. De beslissing hierover neemt het bestuur van het Unilever Pensioenfonds in november, op basis van de cijfers van eind oktober. Dat zogenoemde indexatiebesluit publiceren wij volgende maand in de eService en op deze website.
 

Forward

30 september 2022

30 juni 2022

 

Fondsvermogen

€ 453 miljoen

€ 450 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 297 miljoen

€ 315 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-2,0%

-12,7%

 

Actuele dekkingsgraad

153%

143%

 

Beleidsdekkingsgraad

132%

127%

 

TBI-dekkingsgraad

146%

142%

 

Rekenrente

2,14%

1,84%

 


Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. 'TBI' staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.