Financiële positie tweede kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van Forward toonde in het tweede kwartaal van 2020, met een stijging van 5%-punt naar 109%, een beginnend herstel. De daling van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) hield echter aan; die ging met 5%-punt omlaag naar 115%. De beleidsdekkingsgraad zakte hiermee nog verder onder de grens waarboven Forward de pensioenen volledig zou mogen verhogen.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 juni 2020.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg in het afgelopen kwartaal met in totaal € 45 miljoen. Dat kwam niet alleen door de premie die wij van Unilever ontvingen; ook werd, na een slecht eerste kwartaal, een prima rendement van 8,8% op de beleggingen behaald.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
Ook de pensioenverplichtingen van Forward zijn in het afgelopen kwartaal gestegen, met € 27 miljoen. Dit kwam zowel door drie maanden nieuwe pensioenopbouw, als door een verdere daling van de rente. Bij een lagere rente hebben pensioenfondsen namelijk meer geld nodig om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. In het artikel Pensioenakkoord: dit gaat er gebeuren leest u dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat het vermogen van Forward meer toenam dan de verplichtingen, zagen we de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal stijgen: met 5%-punt naar 109%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde echter met eenzelfde percentage naar 115%. De dekkingsgraden die uit het gemiddelde wegvielen waren namelijk aanzienlijk hoger dan die ervoor in de plaats zijn gekomen.

Reservetekort
Vorig kwartaal ontstond er een zogenoemd reservetekort, waardoor Forward een herstelplan moest indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit plan wordt momenteel beoordeeld door DNB, die toezicht houdt op pensioenfondsen. Na afloop van het volgende kwartaal zullen wij u nader informeren.

Forward 30 juni 2020 31 maart 2020
Fondsvermogen € 386 miljoen € 341 miljoen
Pensioenverplichtingen € 354 miljoen € 327 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 8,8% -5,8%
Actuele dekkingsgraad 109% 104%
Beleidsdekkingsgraad 115% 120%
TBI-dekkingsgraad 128% 129%
Rekenrente 0,52% 0,64%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.