Financiële positie 1e kwartaal 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van Forward over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde met 3%-punt naar 137%. Tegelijkertijd steeg de actuele dekkingsgraad met 1%-punt tot 132%. In dit artikel leest u de oorzaken daarvan en de kerncijfers van Forward per 31 maart 2019.

Vermogen en verplichtingen stijgen
Het vermogen van Forward steeg in het afgelopen kwartaal met € 35 miljoen. Wij ontvingen niet alleen de gebruikelijke premie van Unilever; we haalden ook een winst op de beleggingen van 9,5%. Opvallend is de winst op de groeiportefeuille (met daarin aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed) van 10,3%; deze kende een kwartaal eerder nog een verlies van ruim 6%.

Ook de pensioenverplichtingen van Forward zijn in het eerste kwartaal van 2019 aanzienlijk gestegen. Dit is niet alleen het gevolg van drie maanden nieuwe pensioenopbouw; vooral de forse daling van de rekenrente met 0,25%-punt speelde een rol. Bij een lagere rente heeft een pensioenfonds namelijk meer geld nodig om alle toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Een uitsplitsing van het totaalrendement naar de verschillende beleggingscategorieën vindt u onder de kop Beleggen op deze website.

Beleidsdekkingsgraad daalt
Het vermogen en de verplichtingen stegen in verhouding nagenoeg evenveel. Daardoor wijzigde de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal nauwelijks en eindigde die op 132%.

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde in dezelfde periode echter met 3%-punt naar 137%. Dit komt doordat de dekkingsgraden van het eerste kwartaal van 2018 – die nu uit het gemiddelde zijn weggevallen – hoger waren dan die van het afgelopen kwartaal.

Forward 31 maart 2019 31 december 2018
Fondsvermogen € 279 miljoen € 244 miljoen
Pensioenverplichtingen € 212 miljoen € 186 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 9,5% -2,3%
Actuele dekkingsgraad 132% 131%
Beleidsdekkingsgraad 137% 140%
TBI-dekkingsgraad 128% 130%
Rekenrente 1,36% 1,61%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.