Elisabeth van Hoey Smith nieuw bestuurslid - benoeming is een lang proces

Elisabeth van Hoey Smith nieuw bestuurslid - benoeming is een lang proces

Sinds 1 december 2020 heeft het Unilever Pensioenfonds een nieuw bestuurslid: Elisabeth van Hoey Smith vult de vacature op die sinds het vertrek van Reinout van Gelder open stond.

Elisabeth, sinds 2013 Corporate Legal Counsel bij Unilever, bekleedt als niet-uitvoerend bestuurslid de komende jaren een zetel namens de werkgever. Zij is (zoals gebruikelijk) als enige kandidaat voorgedragen door Unilever.

Hoe gaat een benoeming in z’n werk?
Aan de benoeming van een bestuurslid gaat een uitgebreid traject vooraf. Hierbij worden – in geval van een bestuurslid namens de werkgever – de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds stelt een profielschets vast en stuurt deze naar Unilever.

Stap 2: Het pensioenfonds ontvangt een voordracht vanuit Unilever.

Stap 3: Een delegatie van het pensioenfonds toetst de betrokkene aan het profiel.

Stap 4: De HR-commissie en de Uitvoerend Bestuursleden voeren sollicitatiegesprekken met de betrokkene.

Stap 5: Bij een positieve uitslag van de sollicitatiegesprekken benoemt het Bestuur van het pensioenfonds de kandidaat. Als voorbehoud geldt altijd een positieve uitslag van de verplichte toetsing door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).
-> De kandidaat is vanaf dit punt toehoorder bij vergaderingen van het Bestuur.

Stap 6: Na een intakegesprek met een extern opleidingsinstituut wordt het kennisniveau van de kandidaat bepaald en wordt een individueel opleidingsprogramma samengesteld.

Stap 7: De kandidaat voltooit de opleiding.

Stap 8: DNB toetst de kandidaat op betrouwbaarheid en deskundigheid.

Stap 9: Na goedkeuring van DNB wordt de kandidaat officieel benoemd in het Bestuur.

Stap 10: Het nieuwe bestuurslid wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deze procedure neemt gemiddeld tussen de twee en twaalf maanden in beslag, mede afhankelijk van het kennisniveau.

Bestuurderspool: kweekvijver voor de toekomst
Het is niet eenvoudig om een nieuw bestuurslid te vinden; de wettelijke eisen zijn hoog en het opleidingstraject vergt tijd. Daarom heeft het Unilever Pensioenfonds een paar jaar geleden een bestuurderspool opgericht. Hier kunnen geïnteresseerden zich voor aanmelden met als doel om basiskennis van pensioenen te vergaren en mogelijk op termijn een functie in het bestuur of verantwoordingsorgaan te bekleden.

Op dit moment nemen er 13 Unilever-medewerkers en 6 Unilever-gepensioneerden deel. Er wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd over uiteenlopende pensioenonderwerpen.