Eind oktober volgende deadline nieuw pensioenstelsel

In onze papieren nieuwsbrief van september hielden wij er rekening mee dat rond Prinsjesdag nieuws te melden zou zijn over het nieuwe pensioenstelsel. Vermoed werd dat sociale partners (werkgevers en werknemers) tot een akkoord zouden komen en daarbij was de hoop dat het kabinet geld zou vrijmaken voor het bevriezen van de AOW-leeftijd. Het bleef echter stil.

Onlangs heeft minister Koolmees er tijdens een overleg met de sociale partners nogmaals op aangedrongen om snel tot een akkoord te komen. Gebeurt dat niet, dan dreigt een aantal pensioenfondsen de pensioenen te moeten verlagen. ‘Is dat nog uit te leggen in deze tijden van economische groei?’, vragen velen zich af.

Deadline oktober 2018

Eind oktober lijkt de nieuwe deadline voor een akkoord. Dat heeft 3 redenen:

  • Veel pensioenfondsen bepalen op basis van de dekkingsgraad van eind oktober of de pensioenen verhoogd kunnen of – in het ergste geval – verlaagd moeten worden.
  • Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft eind oktober nog net genoeg tijd om nieuwe wetgeving, die pensioenverlagingen kan voorkomen, door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen (zie hieronder ‘Verkiezingen Provinciale Staten 2019’).
  • Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) stelt eind oktober de levensverwachting voor 65-plussers vast. Op basis daarvan wordt bepaald of de AOW-leeftijd in 2024 verder stijgt, of niet.

Wordt voor eind oktober een akkoord bereikt waar ook de minister mee instemt, dan zijn verlagingen bij veel pensioenfondsen (en mogelijk ook stijging van de AOW-leeftijd) waarschijnlijk niet meer aan de orde.

Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Mocht de deadline van eind oktober niet gehaald worden, dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019 een volgend belangrijk moment. Die bepalen de samenstelling voor de Eerste Kamer. Volgens de laatste peilingen zou de coalitie dan haar meerderheid verliezen. Minister Koolmees zal dan meer rekening moeten houden met de opvattingen van andere partijen.