Eerste resultaten onderzoek verantwoord beleggen en risicohouding

In november hebben wij een online onderzoek uitgevoerd onder al onze circa 2.400 actieve deelnemers en een even grote groep gepensioneerden. De vragen hielden verband met twee onderwerpen: hun risicobereidheid en de houding ten aanzien van duurzaamheid.

Allereerst hartelijk dank aan een ieder die de vragenlijst heeft ingevuld. Dat hebben maar liefst 533 actieven en 610 gepensioneerden gedaan. Het onderzoek omvatte circa 15 vragen en het kostte de deelnemers gemiddeld een kleine 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Eerste resultaten 
De respondenten voelen zich bovengemiddeld (vergeleken met andere pensioenfondsen die een vergelijkbaar onderzoek hebben gedaan) betrokken bij de onderwerpen ‘beleggen’ en ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’. Men geeft echter aan niet zo goed op de hoogte te zijn van ons beleggingsbeleid en onze beleggingsresultaten. Geconfronteerd met ons duurzaam beleggingsbeleid, reageert men positief; men steunt het feit dat wij hierbij rekening houden met mens en milieu en is optimistisch over het effect van maatschappelijk verantwoord beleggen. Beleggen in duurzame landbouw en nieuwe energie heeft de voorkeur van de deelnemers aan het onderzoek.

Opvallend is dat vergeleken met andere pensioenfondsen de risicobereidheid onder al onze doelgroepen hoog is. Wel neemt de risicobereidheid af naar mate men ouder is. Mensen die begrijpen dat risico nemen doorgaans beloond wordt met rendement – en dat géén risico nemen een prijs heeft – staan positiever tegenover het nemen van risico’s.

Een uitgebreider verslag van de resultaten volgt later, wanneer wij ook een beeld kunnen schetsen van de eventuele acties die wij zullen ondernemen naar aanleiding van de resultaten.

Donatie Unicef en verloting bureaufietsen
Voor elke ingevulde vragenlijst door een gepensioneerde doneren wij € 2,50 aan UNICEF. Dit betekent dat wij € 1.525 naar dit goede doel overschrijven. Onder de actieve deelnemers aan het onderzoek verloten wij vier bureaufietsen. De winnaars ontvangen begin december bericht van ons.