AOW-leeftijd stijgt in 2028 met drie maanden

Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de jaarlijkse prognose van de levensverwachting gepubliceerd. Hieruit volgt dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog gaat, naar 67 jaar en 3 maanden. Voor iedereen die is geboren vóór 1 oktober 1961 staat de AOW-leeftijd hiermee vast.

De AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld. Dat is nu gedaan voor het kalenderjaar 2028. Elk jaar wordt bekeken of een verdere stijging nodig is. Zo’n stijging vindt plaats met drie maanden tegelijk. De stijging is afhankelijk van de levensverwachting en wordt berekend met een in de wet vastgelegde formule. In die formule betekent een toename van de levensverwachting met één jaar een stijging van de AOW-leeftijd met acht maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden wordt dus noodzakelijk als de levensverwachting met 4,5 maand stijgt. Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle nu definitieve AOW-leeftijden.

Pensioenleeftijd bij Unilever wijzigt ook
Bij Unilever is de pensioenleeftijd voor actieve deelnemers gelijk aan de AOW-leeftijd. Voor iedere actieve die geboren is vanaf 1 januari 1961 wordt deze dus ook 67 jaar en drie maanden. Drie maanden latere ingang betekent een iets hoger pensioen doordat de pensioenopbouw dan drie maanden langer duurt. Voor oud-deelnemers en reeds gepensioneerden wijzigt het Unilever-pensioen niet.  

Het is mogelijk om het Unilever-pensioen eerder te laten ingaan. Wat dit betekent voor de hoogte van jouw pensioen kun je zien in onze recent geactualiseerde pensioenplanner. Log daarvoor in bij Mijn Pensioen en klik op de afbeelding links bovenin.
 

Je bent geboren tussen:

Jouw AOW-leeftijd is:

01-09-1955 en 31-05-1956

66 jaar en 7 maanden

01-06-1956 en 28-02-1957

66 jaar en 10 maanden

01-03-1957 en 31-12-1960

67 jaar

01-01-1961 en 30-09-1961

67 jaar en 3 maanden

01-10-1961 en …

67 jaar en 3 maanden + … (afhankelijk van leeftijdsverwachting)