Pensioenen gepensioneerden stijgen met 1,68%

Eerder deze maand heeft het bestuur van het Unilever APF een besluit genomen over de verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers (oud medewerkers) van Progress en Forward. Besloten is om al deze pensioenen op 1 januari 2019 te verhogen met 1,68%.

Dit percentage is gelijk aan de prijsontwikkeling over het afgelopen jaar (van 1 november 2017 tot 1 november 2018). We gebruiken hiervoor de stijging van de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het tweede jaar op rij komt de indexatie boven de 1% uit.

Bepalend bij het besluit om de pensioenen wel of niet te verhogen is de financiële positie (dekkingsgraad). Ondanks een daling van de dekkingsgraden van Progress en Forward in oktober was de financiële positie van beide kringen eind oktober ruim voldoende om een volledige indexatie te kunnen toekennen.

Toelichting per kring:

  • Progress: De actuele dekkingsgraad was eind oktober 137%. Bij het besluit voor een pensioenverhoging kijkt het bestuur van het Unilever APF naar het gemiddelde van de dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden: de beleidsdekkingsgraad. Die was eind oktober 140%. Volledige indexatie is alleen toegestaan als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenoemde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam per eind oktober op 123% uit. Dit maakt een volledige indexatie van 1,68% mogelijk.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting 
  • Forward: De actuele dekkingsgraad was eind oktober 136%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de voorgaande twaalf maanden – is bepalend bij het indexatiebesluit; deze was eind oktober 142%. De ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad), waarboven een volledige indexatie is toegestaan, bedroeg 129%. De dekkingsgraad van Forward is dus hoog genoeg voor een volledige indexatie van 1,68% per 1 januari 2019. 
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting

Als eService-abonnee bent u als eerste van dit nieuws op de hoogte. In december sturen wij alle gepensioneerden een brief over de pensioenverhoging.