Nieuwsoverzicht

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur per 1 januari 2019
17 december 2018

Per 1 januari 2019 wordt Frans Prins – onder voorbehoud van toetsing door DNB – onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Unilever APF. Hij volgt Ruud Hommes op.
Frans heeft jarenlange ervaring in de pensioenwereld. Hij was onder meer directeur bij verschillende pensioenfondsen en koepelorganisaties. Momenteel is Frans (onder meer) voorzitter van de Raad van Toezicht van Personeelspensioenfonds APG, voorzitter van het Norit pensioenfonds (in liquidatie) en adviseur van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.

Lees Meer
Pensioenen gepensioneerden stijgen met 1,68%
22 november 2018

Eerder deze maand heeft het bestuur van het Unilever APF een besluit genomen over de verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers (oud medewerkers) van Progress en Forward. Besloten is om al deze pensioenen op 1 januari 2019 te verhogen met 1,68%.

Lees Meer
Pensioenverhoging werknemers 4,97%
21 november 2018

De hoogte van de indexatie (verhoging van de pensioenen) van werknemers wordt gebaseerd op de stijging van de CAO-lonen bij Unilever Nederland in het voorgaande jaar. De hoogte van de indexatie per 1 januari 2019 is dus afhankelijk van de totale loonstijging in 2018. Deze komt uit op 4,97%. Door de gezonde financiële positie van zowel Progress als Forward, kunnen de pensioenen met dit percentage worden verhoogd.

Lees Meer
Dekkingsgraden dalen
20 november 2018

In oktober zijn de actuele dekkingsgraden van Progress en Forward flink gedaald, respectievelijk van 141 naar 137% en van 141 naar 136%. Belangrijkste oorzaak hiervan is een daling van de beurskoersen, maar ook de gedaalde rente speelde een rol.

Lees Meer
Uitslag verkiezingen VO Progress
19 november 2018

In oktober vonden de verkiezingen plaats voor het Verantwoordingsorgaan van Progress. Voor de 6 beschikbare gepensioneerdenzetels hadden zich in totaal 9 kandidaten aangemeld; 8 namens de VUG en 1 namens CNV.

Lees Meer