Bestuurscommissies

Auditcommissie (AC)

De primaire taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de opzet en werking van de compliance en de risicobeheersing, de monitoring van het beleggingsbeleid en het nemen van gemandateerde beslissingen omtrent:

 • Het integrale risicomanagement;
 • Opzet en werking van Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB);
 • ICT;
 • Compliance;
 • Verslaglegging.

De huidige samenstelling van de Auditcommissie is:

 1. Herwin Post
 2. Frans van de Veen
 3. Rob Zoon

Dit zijn allen niet-uitvoerende bestuursleden.


Beleggingsadviescommissie (BAC)

De primaire taken van de BAC zijn:

 • Het adviseren van de RvB over het strategische beleggingsbeleid;
 • Het nemen van tactische beleggingsbeslissingen, binnen de daarvoor afgesproken kaders;
 • Het houden van toezicht op het operationeel beleggingsbeleid, onder meer via beleggingsrapportages;
 • Het houden van toezicht op beleggingsrisico’s.

De huidige samenstelling van de Beleggingsadviescommissie is:

 1. Gavin van Boekel
 2. Jeannelle Kooman
 3. Kristian Vleugels

Externe adviseurs zijn:

 1. Willem Boeschoten   Onafhankelijk beleggingsadviseur
 2. Justus van Halewijn  Directeur Vermogensbeheer SPF Beheer
 3. Philip Sasse                  VP Corporate Treasury (Unilever Zwitserland)


HR-commissie

De HR-commissie is een commissie van niet-uitvoerende bestuursleden die voorbereidend werk verricht voor de RvB waar het gaat om continuïteit, (permanente) educatie en geschiktheid. De commissie heeft een adviserend en voorbereidend karakter.

De huidige samenstelling van de HR-commissie is:

 1. Theo Rutten
 2. Martine Zeegers
 3. Vacature