Bestuurscommissies

Auditcommissie (AC)

De primaire taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Bestuur (RvB) omtrent de opzet en werking van de compliance en de risicobeheersing, de monitoring van het beleggingsbeleid en het nemen van gemandateerde beslissingen omtrent:

 • Het integrale risicomanagement;
 • Opzet en werking van Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB);
 • ICT;
 • Compliance;
 • Verslaglegging.

De huidige samenstelling van de Auditcommissie is:

 1. Herwin Post
 2. Frans van de Veen
 3. Rob Zoon

Dit zijn allen niet-uitvoerende bestuursleden.


Beleggingsadviescommissie (BAC)

De primaire taken van de BAC zijn:

 • Adviseren aan de RvB (gevraagd en ongevraagd) ten aanzien van ALM-studies en het strategische en tactische beleggingsbeleid, inclusief benchmarks;
 • Adviseren aan de RvB over de beleggingsbeleidsplannen;
 • Beoordelen van de organisatorische opzet van de beleggingsstructuur en beleggingsorganisatie en het adviseren aan de RvB hierover;
 • Beoordelen van de beleggingsresultaten en, indien nodig, het adviseren aan de RvB over eventueel te ondernemen acties.

De huidige samenstelling van de Beleggingsadviescommissie is:

 1. Joost Folkers
 2. Jeannelle Kooman
 3. Vacature

Externe adviseurs zijn:

 1. Onno Steenbeek        Managing Director Strategic Portfolio Advice APG Asset Management
 2. Willem Scheepers       Senior Director Corporate Finance & Treasury - Global Markets voor
                                            Unilever Zwitserland
 3. Arjen Soederhuizen   Onafhankelijk beleggingsadviseur


HR-commissie

De HR-commissie is een commissie van niet-uitvoerende bestuursleden die voorbereidend werk verricht voor de RvB waar het gaat om continuïteit, (permanente) educatie en geschiktheid. De commissie heeft een adviserend en voorbereidend karakter.

De huidige samenstelling van de HR-commissie is:

 1. Jeroen Delsink
 2. Klaas Evelein (onder voorbehoud)
 3. Theo Rutten