Keuzes bij pensionering

Progress geeft u een aantal mogelijkheden om uw pensioen meer op uw eigen wensen te laten aansluiten. U hebt bij pensionering vier verschillende pensioenkeuzes:

Keuze 1: Pensioendatum

De leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan, is uw eerste keuze. Zolang u in dienst van Unilever bent, is uw officiële pensioenleeftijd bij Progress gelijk aan uw AOW-leeftijd. U kunt uw pensioen ook éérder in laten gaan. Echter: hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen wordt. Wij moeten u immers over een langere periode pensioen uitbetalen. Met onze pensioenplanner (bereikbaar via Mijn Pensioen) kunt u eenvoudig de hoogte van uw pensioen uitrekenen op basis van de door u gekozen pensioenleeftijd.

Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen

Als u eerder met pensioen gaat, hebt u nog geen AOW. Om de periode tot de ingang van uw AOW financieel te overbruggen, kunt u bij pensionering een overbruggingspensioen inkopen; hierdoor wordt uw Progress-pensioen tot de ingang van uw AOW hoger, en daarna lager. Het overbruggingspensioen gaat in vanaf de vervroegde pensioendatum en stopt de eerste van de maand waarin u AOW gaat ontvangen.U kunt kiezen uit een overbruggingspensioen van 50, 75 of 100% van het maximale AOW-bedrag voor 2 samenwonende gerechtigden.
Klik hier om te berekenen op welke leeftijd uw AOW volgens de huidige wetgeving ingaat. 

Keuze 3. Wijzigen van verhouding in ouderdoms- en partnerpensioen

Partnerpensioen is het pensioen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw partner. Bij pensionering is het partnerpensioen meestal tussen 50 en 70% van uw ouderdomspensioen.U kunt ervoor kiezen deze verhouding te wijzigen; een partnerpensioen met een percentage dat ligt tussen de 0 en 100% van uw pensioen is mogelijk. Kiest u bijvoorbeeld voor minder partnerpensioen dan 70%, dan wordt uw ouderdomspensioen hoger.

Keuze 4: Variëren: eerst meer, dan minder of andersom

U ontvangt van Progress een pensioen zolang u leeft. Dat is, los van het overbruggingspensioen, in principe iedere maand even hoog. In plaats van dit gelijkblijvende pensioen kunt u ervoor kiezen om uw pensioen anders te spreiden in de tijd. Dit noemen wij variëren.

Maak uw keuzes met de pensioenplanner!

Met onze pensioenplanner kunt u uw pensioen naar eigen wens samenstellen. U krijgt de vier keuzes stap voor stap voorgelegd en ziet steeds wat de gevolgen van een wijziging zijn voor de hoogte van uw pensioen, bruto én netto. 
U bereikt de planner via de foto links bovenin Mijn Pensioen.