Keuzes bij pensionering

Progress geeft u een aantal mogelijkheden om uw pensioen meer op uw eigen wensen te laten aansluiten. U hebt bij pensionering vier verschillende pensioenkeuzes:

Keuze 1: Pensioendatum

De leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan, is uw eerste keuze. Vanaf 1 januari 2018 is de officiële pensioenleeftijd bij Progress verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar of uw eerdere AOW-leeftijd. U kunt uw pensioen ook éérder in laten gaan. Echter: hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen wordt. Uw pensioenopbouw stopt immers eerder, en bovendien moeten wij u over een langere periode pensioen uitbetalen. Met onze pensioenplanner kunt u eenvoudig de hoogte van uw pensioen uitrekenen op basis van de door u gekozen pensioenleeftijd.

Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen

Als u eerder met pensioen gaat, hebt u nog geen AOW. Om de periode tot de ingang van uw AOW financieel te overbruggen, kunt u bij pensionering een overbruggingspensioen inkopen; hierdoor wordt uw Progress-pensioen tot de ingang van uw AOW hoger, en daarna lager. Het overbruggingspensioen gaat in vanaf de vervroegde pensioendatum en stopt de eerste van de maand waarin u AOW gaat ontvangen.U kunt kiezen uit een overbruggingspensioen van 50, 75 of 100% van het maximale AOW-bedrag voor 2 samenwonende gerechtigden.
Klik hier om te berekenen op welke leeftijd uw AOW volgens de huidige wetgeving ingaat. 

Keuze 3. Wijzigen van verhouding in ouderdoms- en partnerpensioen

Partnerpensioen is het pensioen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw partner. Bij pensionering is het partnerpensioen meestal tussen 50 en 70% van uw ouderdomspensioen.U kunt ervoor kiezen deze verhouding te wijzigen; een partnerpensioen met een percentage dat ligt tussen de 0 en 100% van uw pensioen is mogelijk. Kiest u bijvoorbeeld voor minder partnerpensioen dan 70%, dan wordt uw ouderdomspensioen hoger.

Keuze 4: Variëren: eerst meer, dan minder of andersom

U ontvangt van Progress een pensioen zolang u leeft. Dat is, los van het overbruggingspensioen, in principe iedere maand even hoog. In plaats van dit gelijkblijvende pensioen kunt u ervoor kiezen om uw pensioen anders te spreiden in de tijd. Dit noemen wij variëren.

Maak uw keuzes met de pensioenplanner!

In de pensioenplanner kunt u via drie verschillende routes uw keuze bepalen. U kunt gebruik maken van de keuzehulp, waar u de vier pensioenkeuzes stap voor stap krijgt uitgelegd. Maar u kunt ze ook direct en zonder uitleg maken. Of wilt u eerst weten hoeveel u netto nodig hebt en uw pensioenkeuzes op dat inkomen afstemmen? Dat kan ook. Hoe u de pensioenplanner ook gebruikt, u ziet steeds in enkele stappen wat de gevolgen zijn van uw keuzes, ook voor uw netto pensioen.