Trouwen

Als u in Nederland trouwt, hoeft u Progress niet te informeren. Zodra uw huwelijk is ingeschreven bij de gemeente, wordt Progress hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht. Als u in het buitenland trouwt, vragen wij u om de kopie van uw huwelijksakte naar Progress op te sturen.

Progress zal u vervolgens informeren over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in ons jaarlijkse pensioenoverzicht.