Wijziging burgerlijke staat

Een wijziging in uw burgerlijke staat kan van invloed zijn op uw ouderdomspensioen. Dus als u trouwt na uw pensionering kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen; datzelfde geldt voor een echtscheiding. Of dit gevolgen heeft voor uw pensioen, hangt af van het pensioenreglement dat voor u van toepassing is. Wij raden u aan om in voorkomende situaties te bellen met onze PensioenInfolijn: 010 - 439 4473. Wij zullen uw situatie dan bekijken en u nader informeren.