Uit dienst

Ik ga weg bij Unilever. Wat gebeurt er met mijn pensioen?

U krijgt van Progress dan automatisch een brief met een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Daarbij vragen wij u of u uw pensioen bij Progress wilt laten staan óf dat u dit wilt overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw (eventuele) nieuwe werkgever. U krijgt verder de folder 'Uit dienst' waarin wij uitleggen wanneer zo’n waardeoverdracht verstandig kan zijn. In het algemeen is dat afhankelijk van het indexatiebeleid en de financiële situatie van het nieuwe pensioenfonds. Wanneer u hierover meer wilt lezen, kunt u de folder hieronder downloaden.

Wij wijzen u erop dat een voorwaarde voor een waardeoverdracht is dat de beide betrokken pensioenfondsen een (nominale) dekkingsgraad hebben van meer dan 100%. Is dit bij Progress of het andere fonds niet het geval, dan wordt de waardeoverdracht opgeschort tot het moment dat beide fondsen een dekkingsgraad hebben van boven de 100%. Progress heeft een dekkingsgraad van ruim boven de 100%. Maar omdat dit bij verschillende fondsen momenteel niet het geval is, liggen ook bij ons waardeoverdrachten op afhandeling te wachten.

» Folder Uit Dienst