Klachten

Als Unilever Pensioenfonds voeren wij de pensioenregelingen van Unilever Nederland uit én informeren wij u als deelnemer hier zo goed mogelijk over. Gelukkig krijgen wij hier zelden klachten over, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u toch ergens niet tevreden over bent. In dat geval kunt u eenvoudig een klacht bij ons indienen.

Hieronder vindt u onze klachtenprocedure. Meer details leest u in ons Klachtenreglement. 
 

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht wilt indienen, dan verzoeken wij u vriendelijk om in alle gevallen de volgende procedure te volgen.

Stap 1: U dient uw klacht in
U legt uw klacht voor aan onze pensioenadministratie. Daarvoor gebruikt u bij voorkeur dit klachtenformulier. Geef zo duidelijk mogelijk aan waar uw klacht over gaat.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar pensioen.infolijn@unilever.com. Vergeet niet om eventuele bijlagen mee te sturen.

Tip: sla het formulier eerst op uw computer op en vul het vervolgens zo volledig mogelijk in.
 
Stap 2: Wij behandelen uw klacht
Binnen twee weken bevestigen wij schriftelijk (d.w.z. per brief of e-mail) de ontvangst van uw klacht. Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling.
 
Stap 3: U ontvangt onze reactie
Uiterlijk tien weken na de ontvangstbevestiging krijgt u – wederom schriftelijk – een inhoudelijke reactie van ons, tenzij uw klacht wordt afgehandeld door middel van een persoonlijk gesprek (telefonisch, fysiek of online).

 

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van het Unilever Pensioenfonds. In dat geval is sprake van een ‘geëscaleerde klacht’.

Zorg ervoor dat u een goede onderbouwing geeft waaruit blijkt waarom u het niet eens bent met de reactie van onze pensioenadministratie.

U kunt uw geëscaleerde klacht op twee manieren kenbaar maken aan het bestuur:

Per e-mail

Stuur een e-mail t.a.v. het Bestuur naar:
pensioen.infolijn@unilever.com

Per brief

Unilever Pensioenfonds
T.a.v. het Bestuur
Postbus 2071
3000 CB  ROTTERDAM

Verdere procedure:

Behandeling van uw geëscaleerde klacht
Binnen twee weken bevestigen wij schriftelijk (d.w.z. per brief of e-mail) de ontvangst van uw geëscaleerde klacht. Uw klacht wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan het bestuur.
 
U ontvangt de reactie van ons bestuur
Uiterlijk tien weken na de ontvangstbevestiging krijgt u een schriftelijke, inhoudelijke reactie van het bestuur.
 

 

Mogelijke vervolgstappen

Hebt u al de bovenstaande stappen doorlopen en bent u het niet eens met de beslissing van ons bestuur? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Heeft de geëscaleerde klacht betrekking op de uitvoering van het pensioenreglement?
    Dan is sprake van een geschil. Een geschil kunt u naar keuze voorleggen aan:

    • De externe, onafhankelijke Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) waarbij het Unilever Pensioenfonds is aangesloten. Deze instantie streeft ernaar om het geschil door bemiddeling op te lossen. Dit gebeurt via de Ombudsman Pensioenen. Als bemiddeling niet lukt, dan wordt op basis van beschikbare informatie een uitspraak gedaan (beslechting).

    • De burgerlijke rechter. Dit kan als u geen gebruik wilt maken van de Geschilleninstantie. Of wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de Geschilleninstantie.

  2. Heeft de geëscaleerde klacht géén betrekking op de uitvoering van het pensioenreglement? (Maar is deze bijvoorbeeld ontstaan doordat u vindt dat u door ons niet netjes behandeld bent?)
    Dan kunt u zich uitsluitend wenden tot de burgerlijke rechter.