In dienst en tot 1 april 2015 pensioen opgebouwd

Progress heeft sinds 2007 een middelloonregeling. Deze regeling was tot 1 april 2015 van kracht voor alle
(oud-)medewerkers die geboren zijn vanaf 1950. In dit hoofdstuk leest u onder andere hoe deze regeling eruit ziet en hoe de indexatie is geregeld. De brochure Het Progress Pensioen Overzichtelijk in Beeld biedt u nog meer informatie met daarin ook rekenvoorbeelden. Als u in detail wilt weten hoe deze regeling eruit ziet, kunt u hier ook het Pensioenreglement 2007 downloaden.

Voor de medewerkers die zijn geboren vóór 1950 alsmede de medewerkers die vóór 2007 uitdienst zijn getreden vanwege arbeidsongeschiktheid, geldt nog steeds de oude eindloonregeling.
Wanneer u meer informatie over deze regeling wilt, verzoeken wij u te bellen met de PensioenInfolijn: (010) 439 4473.