In dienst en tot 1 april 2015 pensioen opgebouwd

Progress heeft sinds 2007 een middelloonregeling. Deze regeling was tot 1 april 2015 van kracht voor alle
(oud-)medewerkers die geboren zijn vanaf 1950. Voor informatie over deze regeling kunt u het Pensioenreglement 2007 downloaden.

Voor medewerkers die vóór 2007 uit dienst zijn getreden vanwege arbeidsongeschiktheid, geldt nog steeds de oude eindloonregeling. Wanneer u daar meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473.