Verantwoordingsorgaan kring Progress

Elke collectiviteitkring binnen het Unilever APF heeft zijn eigen Verantwoordingsorgaan. In het Verantwoordingsorgaan van Kring Progress zijn werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het bestuur van Unilever APF legt aan het Verantwoordingsorgaan van kring Progress verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het Verantwoordingsorgaan geeft ieder jaar een oordeel over het handelen van de Raad van Bestuur van het Unilever APF en over de beleidskeuzes die zij gemaakt heeft ten aanzien van Kring Progress. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan de volgende taken:

  • Voordragen van kandidaten voor het bestuur (werknemers en gepensioneerden);
  • Adviseren over de statuten;
  • Adviseren over het communicatiebeleid;
  • Adviseren over de uitvoeringsovereenkomst tussen Unilever en het Unilever APF. Hierin staan onder andere afspraken over indexatie.


Samenstelling Verantwoordingsorgaan

De samenstelling van het VO is als volgt.

Namens de werknemers:
1. Jolanda Mathot (FNV)
2. Marco Dekker (FNV)
3. Corrinne van Velden (Vrije lijst)
4. Andries Hoffer

Namens de gepensioneerden:
1. Mieke Claushuis (VUG)
2. Jan Heemskerk (VUG)
3. Nico Overbeeke (VUG)
4. Marianne Rots (VUG)
5. Dick Toet (VUG)
6. Peter van de Watering (VUG)

Namens de werkgever:
1. Ryanne Besselink
2. Linn ten Haaf

De zes vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben tezamen 36 stemmen.
De vier vertegenwoordigers van de werknemers hebben 4 stemmen (1 per persoon).
De twee vertegenwoordigers van de werkgever hebben tezamen ook 4 stemmen.