Pensioenspecificatie

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u een pensioenspecificatie. Hierop worden de inhoudingen op uw bruto pensioen vermeld en het uiteindelijke netto-resultaat. U ontvangt alleen een nieuwe specificatie als uw netto pensioen wijzigt. 

Eind februari krijgt u een aparte jaaropgave. (Het cumulatieve overzicht in december is vervallen.)

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u bellen met de PensioenInfolijn, telefoon 010-439 4473. Of stuur een e-mail naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.