Formulieren

Hieronder vindt u een aantal formulieren die u gebruikt als u bepaalde keuzes aan ons wilt doorgeven. Bijvoorbeeld de keuzes die u maakt als u met pensioen gaat. Maar u kunt ook de partner met wie u ongehuwd samenwoont via één van de formulieren bij ons aanmelden. Zo zorgt u ervoor dat hij/zij in aanmerking komt voor een partnerpensioen in het geval u onverhoopt overlijdt.

Voor alle formulieren geldt dat u deze voorzien van uw handtekening aan ons op moet sturen. Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met de PensioenInfolijn (010) 439 4473 of stuur een e-mail naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.
Wilt u een correspondentieadres doorgeven? Dat kan alleen schriftelijk met een handtekening van de deelnemer of van de bewindvoerder. In geval van een bewindvoerder is ook een kopie van de beschikking vereist.

>> Aanmelding voor partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden
Woont u ongehuwd samen en hebt u uw partnerschap niet bij de gemeente laten registreren? Meld uw partner dan bij ons aan. Alleen dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Lees meer in de folder Samenwonen. Laatste update januari 2017.

>> Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen bij einde relatie
Formulier om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen in geval uw relatie eindigt. Lees meer hierover in de folder Einde Relatie. Laatste update januari 2017.

>> Pensioenbetaalinformatie
Met dit formulier geeft u bij pensionering de gegevens door die nodig zijn om uw pensioen correct te kunnen betalen. Ook kunt u dit gebruiken om een wijziging in uw bankgegevens door te geven. Dit formulier is alleen geldig als u in Nederland woont. Laatste update september 2017.

>> Pensioenkeuzeformulier
Met dit formulier geeft u uw pensioenkeuzes aan ons door. Dit formulier kunt u ook via de pensioenplanner uitdraaien Uiterlijk drie maanden voordat u met pensioen gaat, moet Progress uw keuzeformulier hebben ontvangen. Laatste update september 2017.

>> Formulier loonheffingskorting
Met dit formulier geeft u aan of u wilt dat wij de loonheffingskorting op uw Progress-pensioen toepassen. Laatste update januari 2017.