Formulieren

Onderstaande formulieren kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een keuze aan ons door te geven.
Let op: om digitaal te ondertekenen moet u een formulier eerst op uw computer opslaan.

Wilt u een correspondentieadres doorgeven? Dat kan alleen schriftelijk met een handtekening van de deelnemer of van de bewindvoerder. In geval van een bewindvoerder is ook een kopie van de beschikking vereist.

>> Aanmelding ongehuwd samenwonende voor partnerpensioen
Woont u ongehuwd samen en hebt u uw partnerschap niet bij de gemeente laten registreren? Meld uw partner dan bij ons aan. Alleen dan komt hij/zij in aanmerking voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Lees meer hierover in de folder 'Samenwonen'. Laatste update: september 2020

>> Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen bij einde relatie
Formulier om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen in geval uw relatie eindigt. Lees meer hierover in de folder 'Einde Relatie'. Laatste update: januari 2017

>> Instemming partner
Formulier waarmee de partner van een deelnemers verklaart kennis te hebben genomen van de pensioenkeuzes van de deelnemer en daarmee in te stemmen. Laatste update: december 2020

>> Levensbewijs 
Bent u met pensioen en woont u in het buitenland? Dan hebben wij elk jaar een levensbewijs van u nodig. Dit formulier laat u invullen door een bevoegde autoriteit (plaatselijke overheid, notaris of arts). Laatste update: september 2020

>> Loonheffingskorting
U kunt ervoor kiezen om de loonheffingskorting op uw pensioen te laten toepassen. Laatste update: september 2020

>> Machtiging UWV
Verzoek aan het UWV om een WAO/WIA-uitkering door het Unilever Pensioenfonds samen met het pensioen te laten uitbetalen. Laatste update: september 2020

>> Pensioenbetaalinformatie
Met dit formulier geeft u bij pensionering de gegevens door die nodig zijn om uw pensioen correct te kunnen betalen. Ook kunt u dit gebruiken om een wijziging in uw bankgegevens door te geven. Laatste update: maart 2021

>> Pensioenkeuzeformulier
Met dit formulier geeft u uw pensioenkeuzes aan ons door. Dit formulier kunt u ook via de pensioenplanner uitdraaien. Uiterlijk drie maanden voordat u met pensioen gaat, moet Progress uw keuzeformulier hebben ontvangen. Laatste update: september 2017

>> Informatie VUG en COGU
Met dit formulier kunt u bij pensionering bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan de VUG en COGU. Laatste update: september 2020

>> Informatie Stichting Steun bij Ziekte
Informatie over de collectieve zorgverzekering voor Unilever-gepensioneerden. Laatste update: juli 2021