Juridische documenten

>> Pensioenreglement 2007 versie 1 januari 2021
In dit pensioenreglement staat beschreven hoe uw pensioenregeling werkt. Reglement 2007 is ingevoerd op 31 december 2006 voor medewerkers die geboren zijn vanaf 1950. 

>> Uitvoeringsovereenkomst
In de Uitvoeringsovereenkomst staan afspraken tussen Unilever Nederland en Unilever APF. Die afspraken gaan over de uitvoering van uw pensioenregeling. U leest in dit document onder meer wanneer wij uw pensioen kunnen verhogen en wanneer Unilever extra geld bijstort aan Progress danwel terug ontvangt van Progress.

>> Financieel crisisplan
In dit financieel crisisplan worden maatregelen beschreven die Progress op korte termijn kan inzetten als de dekkingsgraad (de graadmeter voor onze financiële positie) een kritisch niveau benadert of zich daar in bevindt.

>> Statuten

>> Beloningsbeleid

>> Diversiteits- en opvolgingsbeleid