Indexatie gepensioneerden en oud-medewerkers

Indexatiedoelstelling

Progress heeft als kring (onderdeel) van het Unilever Pensioenfonds zijn eigen regels voor de toekenning van een pensioenverhoging (indexatie). Wij streven ernaar de pensioenen van de gepensioneerden en de opgebouwde pensioenaanspraken van de oud-medewerkers jaarlijks op 1 januari te verhogen met de prijsontwikkeling. Voor de prijsontwikkeling gebruiken wij de stijging van de afgeleide Consumentenprijsindex in de periode tussen 1 november en 1 november van het daaropvolgende jaar. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds bepaalt op basis van de financiële positie - ofwel de dekkingsgraad van Progress - of een indexatie wel, niet of gedeeltelijk kan worden toegekend. Meer inzicht of zo'n toekenning mogelijk is, krijgt u via de pagina over de dekkingsgraad.

Indexaties in het verleden

In onderstaande tabel staan de indexaties die Progress de laatste tien jaren aan gepensioneerden heeft toegekend. Naast de toegekende indexatiepercentages ziet u de percentages waar wij volgens ons indexatiebeleid naar streefden (de prijsontwikkeling).

1 januari van het jaar

Indexatie

Doelstelling (CPI-afgeleid)

2024 2,99% (=inhaal 2023) -1,98%*
2023 13,54% 16,93%
2022 3,28% + 0,37% (=inhaal 2021) 3,28%
2021 0,75% 1,12%
2020 1,73% 1,73%
2019 1,68% 1,68%
2018 1,34% 1,34%
2017 0,36% 0,36%
2016 0,44% 0,44%
2015 0,75% 0,75%
2014 0,90% + 2,53% (=inhaal 2009) 0,90%
* Het negatieve percentage wordt in 2025 (of later indien de prijsontwikkeling lager is) in mindering gebracht op de indexatie.