Ouderdomspensioen

Vanaf het moment dat u bij Unilever Nederland in dienst kwam bouwde u ouderdomspensioen bij Progress op. Dat gebeurde via een zogenaamde middelloonregeling. Deze middelloonregeling was tot 1 april 2015 van kracht. Medewerkers die ook na deze datum nog in dienst waren, bouwen pensioen op bij Forward.

In Mijn Pensioen en in het jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) kunt u zien hoeveel ouderdomspensioen u bij Progress hebt opgebouwd.