Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u ons niet te informeren. Zodra u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, wordt Progress hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht.

Woont u buiten Nederland of verhuist u naar het buitenland, dan moet u uw adreswijzigingen wel aan ons doorgeven. Ook als het gaat om de wijziging van een correspondentieadres (tijdelijk of vast) willen wij dit graag van u weten.

Het doorgeven van uw nieuwe adres in het buitenland of uw nieuwe correspondentieadres kunt u online doen via Mijn Pensioen.
Indien u geen DigiD hebt om in te loggen, kunt u een brief sturen naar: Progress, Postbus 2071, 3000 CB Rotterdam. U kunt ook een e-mail sturen:Pensioen.Infolijn@unilever.com.