Samenwonen

Let op: bent u al met pensioen? Dan ontstaat in de meeste van onze regelingen voor een nieuwe partner geen recht op partnerpensioen. In een voorkomend geval raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

Is uw partnerschap geregistreerd bij de gemeente?
Als u uw partnerschap bij de gemeente laat registreren, hoeft u Progress niet te informeren. Zodra uw partnerschap is ingeschreven bij de gemeente, wordt Progress hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht en komt uw partner bij uw overlijden in aanmerking voor het partnerpensioen van Progress.

Is uw partnerschap niet bij de gemeente geregistreerd?
Dan kunt u door aanmelding bij Progress een partnerpensioen verzekeren. Uw ongehuwde partner komt hiervoor echter alleen in aanmerking als u:

  • momenteel in dienst bent bij Unilever, óf
  • uit dienst bent bij Unilever, maar nog niet met pensioen bent.

U kunt uw partner eenvoudig aanmelden via Mijn Pensioen. Daarvoor hebt u een notarieel samenlevingscontract of een buitenlandse huwelijksakte nodig. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.

Nadat u uw partner online hebt aangemeld, informeren wij u over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in ons jaarlijkse pensioenoverzicht én in Mijn Pensioen.

Voor meer informatie over het partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden leest u in onze folder Samenwonen.