Samenwonen

Als u uw partnerschap bij de gemeente laat registreren, hoeft u Progress niet te informeren. Zodra uw partnerschap is ingeschreven bij de gemeente, wordt Progress hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht en komt uw partner bij uw overlijden in aanmerking voor het partnerpensioen van Progress.

Is uw partnerschap niet bij de gemeente geregistreerd? Dan kunt u door aanmelding bij Progress een partnerpensioen verzekeren. Uw ongehuwde partner komt hiervoor echter alleen in aanmerking als u:

  • Momenteel in dienst bent bij Unilever, óf
  • Tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2002 uit dienst bent gegaan, óf
  • Ná 30 december 2006 uit dienst bent gegaan en nog niet met pensioen bent.

U kunt uw partner aanmelden door het aanmeldingsformulier (zie hieronder) in te vullen en samen met een notarieel samenlevingscontract naar ons toe te sturen. Het gaat hier om het door de notaris gewaarmerkt (origineel) exemplaar, dat u aangetekend terug krijgt. Aan de aanmelding zijn verder geen kosten verbonden.

Progress zal u vervolgens informeren over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in ons jaarlijkse pensioenoverzicht.

Voor meer informatie over het partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden kunt u onze folder Samenwonen downloaden.

» Folder Samenwonen
» Formulier Aanmelding voor partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden