Dekkingsgraden dalen

In oktober zijn de actuele dekkingsgraden van Progress en Forward flink gedaald, respectievelijk van 141 naar 137% en van 141 naar 136%. Belangrijkste oorzaak hiervan is een daling van de beurskoersen, maar ook de gedaalde rente speelde een rol.

Door onrust op de aandelenmarkten vielen de beleggingsresultaten tegen. Die onrust werd veroorzaakt door onder andere de dreiging van een harde Brexit en onzekerheid over de begroting van Italië. Ook de rente daalde, onder meer door onzekerheid over het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Bij een lagere rente hebben Progress en Forward nu meer geld nodig om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. De afgelopen maand is dus het vermogen gedaald terwijl de verplichtingen zijn gestegen; twee factoren die een negatief effect hebben op de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad daalt veel minder dan actuele dekkingsgraad
Het Bestuur van het Unilever APF besluit op basis van de dekkingsgraden van eind oktober om de pensioenen wel of niet te verhogen (indexeren). Hierbij is niet bovengenoemde actuele dekkingsgraad, maar de beleidsdekkingsgraad bepalend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van 12 voorgaande maanden.

In tegenstelling tot de actuele dekkingsgraad daalde bij beide kringen de beleidsdekkingsgraad met slechts 1%-punt: bij Progress van 141 naar 140% en bij Forward van 143 naar 142%. Dat is nog ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad (TBI-dekkingsraad) van respectievelijk 123 en 129%, waarbij volledige indexatie mogelijk is.