Partnerpensioen en wezenpensioen

Partnerpensioen is het pensioen dat wij na uw overlijden uitbetalen aan uw partner, zolang hij/zij leeft. Dit pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Het partnerpensioen is meestal tussen de 50 en 70% van het ouderdomspensioen. U kunt er bij pensionering voor kiezen om deze verhouding te wijzigen (zie Keuzes bij pensionering).

Onder partner verstaan wij ook uw ongehuwde partner, op voorwaarde dat hij/zij bij ons is aangemeld met een notarieel samenlevingscontract (zie folder Samenwonen).

Wezenpensioen

Een achtergebleven kind kan rekenen op een wezenpensioen. Dit wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het partnerpensioen en wordt uitgekeerd tot het kind 21 jaar is.

In het jaarlijks pensioenoverzicht kunt u zien wat er bij uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw eventuele partner en kinderen.