Indexatiebeleid

Geld verliest normaal gesproken elk jaar iets van zijn waarde. Dat komt door de stijging van de prijzen. Als uw pensioen niet meegroeit met de prijsstijgingen, wordt het in de loop van de tijd minder waard. Daarom probeert Progress uw pensioen jaarlijks op 1 januari te verhogen. Zo’n pensioenverhoging noemen we een indexatie.

Progress onderscheidt de volgende doelgroepen bij indexatie:

  • Medewerkers: De 'actieve deelnemers' die tot 1 april 2015 pensioen opbouwden bij Progress, en sinds 1 april 2015 bij Forward.
  • Gepensioneerden
  • Oud-medewerkers: De 'inactieve deelnemers' die hun opgebouwde pensioen bij Progress hebben laten staan.

Unilever en de vakorganisaties hebben regels over de indexatie afgesproken. Die zijn te vinden in artikel 11 van Pensioenreglement 2007. Progress is verantwoordelijk voor de uitvoering van de indexatie.