Kerncijfers

Hieronder ziet u de kerncijfers van Progress per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2020 2019 2018
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 5.577 5.473 4.967
Pensioenverplichtingen 4.364 4.233 3.825
Beleidsdekkingsgraad 128% 127% 139%
Actuele dekkingsgraad 117% 129% 130%
       
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 1.303 1.450 1.698
Deelnemers met premievrije aanspraken 6.864 6.969 7.024
Pensioengerechtigden 11.211 11.497 11.715
Totaal 19.378 19.916 20.437