Kerncijfers

Hieronder ziet u de kerncijfers van Progress per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2022 2021 2020
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 5.310 6.096 5.577
Pensioenverplichtingen 3.201 4.061 4.364
Beleidsdekkingsgraad 170% 144% 128%
Actuele dekkingsgraad 166% 150% 117%
       
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 1.077 1.218 1.303
Deelnemers met premievrije aanspraken 6.687 6.763 6.864
Pensioengerechtigden 10.560 10.852 11.211
Totaal 18.324 18.833 19.378