Kerncijfers

Hieronder ziet u de kerncijfers van Progress per 31 december van 3 voorgaande jaren.*
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2021 2020 2019
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 6.096 5.577 5.473
Pensioenverplichtingen 4.061 4.364 4.233
Beleidsdekkingsgraad 144% 128% 127%
Actuele dekkingsgraad 150% 117% 129%
       
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 1.218 1.303 1.450
Deelnemers met premievrije aanspraken 6.763 6.864 6.969
Pensioengerechtigden 10.852 11.211 11.497
Totaal 18.833 19.378 19.916

* De jaarcijfers 2022 volgen voor de zomer, bij de publicatie van het jaarverslag.