Kerncijfers

Hieronder ziet u de kerncijfers van Progress per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2017 2016 2015
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 5.329 5.093 4.839
Pensioenverplichtingen 3.807 3.914 3.745
Beleidsdekkingsgraad 139% 121% 134%
Actuele dekkingsgraad 140% 130% 129%
       
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 2.509 2.840 3.108
Deelnemers met premievrije aanspraken 6.536 6.547 6.612
Pensioengerechtigden 11.904 12.056 12.146
Totaal 20.949 21.443 21.866