Kerncijfers

Hieronder ziet u de kerncijfers van Progress per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2018 2017 2016
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 4.967 5.329 5.093
Pensioenverplichtingen 3.825 3.807 3.914
Beleidsdekkingsgraad 139% 139% 121%
Actuele dekkingsgraad 130% 140% 130%
       
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 1.698 2.509 2.840
Deelnemers met premievrije aanspraken 7.024 6.536 6.547
Pensioengerechtigden 11.715 11.904 12.056
Totaal 20.437 20.949 21.443