Scheiden

Een echtscheiding heeft vaak ingrijpende gevolgen. Wij kunnen ons voorstellen dat u dan andere zaken aan uw hoofd hebt dan uw pensioen. Toch is het goed om hier even bij stil te staan omdat echtscheiding grote gevolgen kan hebben voor uw pensioen.

Wij adviseren u in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding met onze PensioenInfolijn te bellen: (010) - 439 4473. Wij kunnen dan bekijken wat de gevolgen van de scheiding voor uw pensioen zijn. Dit kan namelijk per persoon verschillen vanwege een ander pensioenreglement en een andere individuele situatie. Nadat u onze informatie hebt ontvangen, bent u vervolgens nog in staat om zo passend mogelijke afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen vast te leggen in een echtscheidingsconvenant.

Voor deelnemers die geboren zijn in of na 1950 én die op of na 1 januari 2007 in dienst van Unilever zijn (geweest), hebben wij een folder Einde relatie opgesteld. Daarin worden de belangrijkste pensioengevolgen van een scheiding uitgelegd.

Gevolgen voor partnerpensioen en ouderdomspensioen

Als u gaat scheiden heeft dat gevolgen voor zowel het partnerpensioen als het ouderdomspensioen:

  1. Het tot het moment van scheiding opgebouwde partnerpensioen (opgebouwd tot 1 april 2015). Dat wordt volgens onze pensioenregeling bij uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner. Hierdoor wordt het partnerpensioen van een eventueel volgende partner lager.
  2. Het tijdens uw huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (opgebouwd tot 1 april 2015). Uw ex-partner heeft op grond van de wet in principe recht op de helft van dat pensioen; het verdelen van het ouderdomspensioen bij scheiding noemen we pensioenverevening. Maar u kunt - in overleg met uw ex-partner - wel andere afspraken maken over deze wettelijke verdeling. Bijvoorbeeld om het pensioen niet te verdelen.

Zodra uw huwelijk is uitgeschreven bij de gemeente, wordt Progress hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht. Progress informeert u vervolgens over de definitieve gevolgen voor uw pensioen.