Indexatie medewerkers

Indexatie

Progress heeft als kring (onderdeel) van het Unilever Pensioenfonds zijn eigen regels voor de toekenning van een pensioenverhoging. Progress streeft ernaar de opgebouwde pensioenen van medewerkers* ieder jaar op 1 januari te verhogen op basis van de CAO-loonstijging bij Unilever Nederland. Deze verhoging is alleen mogelijk als Progress hier voldoende geld voor heeft. Het bestuur van het Unilever APF bepaalt op basis van de financiële positie – ofwel de dekkingsgraad – van Progress of een indexatie wel, niet of gedeeltelijk kan worden toegekend. Meer inzicht of zo’n toekenning mogelijk is, krijgt u via de pagina over de dekkingsgraad.

*   De pensioenopbouw voor medewerkers is per 1 april 2015 bij Progress geëindigd en wordt vanaf die datum voortgezet bij Forward. Het tot 1 april 2015 opgebouwde pensioen is bij Progress blijven staan.


Indexaties in het verleden

In onderstaande tabel staan de indexaties die Progress de laatste 10 jaren aan medewerkers heeft toegekend. Naast de toegekende indexatiepercentages ziet u de percentages volgens onze indexatiedoelstelling. In de laatste kolom staat ter indicatie de prijsontwikkeling vermeld van het jaar ervoor.

1 januari van het jaar

Indexatie

Doelstelling
(CAO-loonstijging)

2024 6,5% + 0,88% (=inhaal 2023) 6,5%
2023 3,63% 4,54%
2022 2% +1,06% (= inhaal 2021) 2%
2021 2,19% 3,27%
2020 0,00%* 0,00%
2019 4,97% 4,97%
2018 0,00%* 0,00%
2017 3,43% 3,43%
2016 2,15% 2,15%
2015 2,00% 2,00%
2014 1,50% 1,50%
* Op 1 januari 2018 en 1 januari 2020 werd er geen indexatie toegekend. In 2017 en 2019 was er namelijk geen cao-loonstijging.