Overlijden

Wanneer een van onze gepensioneerden in Nederland overlijdt, krijgen wij dit automatisch door van de Basisregistratie Personen (BRP). De partner hoeft ons dan niet te informeren. Als de gepensioneerde in het buitenland woonde, moet het overlijden wel bij ons worden gemeld.

Progress keert uw ouderdomspensioen uit tot en met het einde van de maand waarin u overlijdt. Omdat wij het pensioen (bij vooruitbetaling) op de eerste werkdag van de maand overmaken, volgt er na uw overlijden in principe geen betaling meer.

Wanneer u overlijdt, kijkt Progress of er een nabestaande is met recht op een partnerpensioen. Als dat zo is, berekent Progress de hoogte van dat partnerpensioen aan de hand van het pensioenreglement dat van toepassing is. Medewerkers die vanaf 1998 met pensioen zijn gegaan, hebben meestal bij pensionering moeten kiezen voor de hoogte van het partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand van overlijden.

Zo'n twee weken na het overlijden sturen wij de eventuele rechthebbende op een partnerpensioen een brief met de hoogte van het partnerpensioen dat wij maandelijks gaan uitbetalen.