Financiële situatie Progress eerste kwartaal 2022

De actuele dekkingsgraad van Progress steeg in het eerste kwartaal van 2022 met 12%-punt naar 162%. Ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van een jaar) steeg fors, met 5%-punt naar 149%. Bovendien steeg de doorgaans stabiele TBI-dekkingsgraad met 9%-punt.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 maart 2022.

Vermogen daalt
In het eerste kwartaal leed Progress een verlies op de beleggingen van ruim 2%. Dit was het effect van marktonrust als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgende inflatieverwachtingen en rentestijgingen. Samen met de uitbetaling van pensioenen zorgde dit ervoor dat het vermogen van Progress in het eerste kwartaal van 2022 met € 185 miljoen daalde.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
In de eerste drie maanden van 2022 is de rente waarmee Progress de verplichtingen moet berekenen meer dan verdubbeld: deze kwam voor het eerst sinds maart 2019 boven de 1% uit. Hierdoor daalden de verplichtingen met ruim € 400 miljoen, dat is zo’n 10%. Wanneer de rente stijgt, hoeft een pensioenfonds minder geld te reserveren voor de betalingen aan alle huidige én toekomstige pensioengerechtigden.

Beleidsdekkingsgraad gestegen
Doordat de verplichting in het eerste kwartaal van dit jaar harder daalden dan het vermogen, steeg de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen), met 12%-punt tot 162%. Ook de beleidsdekkingsgraad – waarvan de stijging vorig jaar werd ingezet – ging omhoog, met 5%-punt naar 149%.

In onderstaande tabel ziet u dat de zogenoemde ‘TBI-dekkingsgraad’ van Progress – die doorgaans vrij stabiel is – in het afgelopen kwartaal met 9%-punt steeg. Deze dekkingsgraad geeft de ondergrens aan voor een volledige pensioenverhoging (indexatie) en moeten we berekenen op basis van rekenregels  van toezichthouder DNB. Bij die regels speelt de hoge inflatie in Nederland van dit moment een belangrijke rol.

Progress

31 maart 2022

31 december 2021

Fondsvermogen

€ 5.914 miljoen

€ 6.099 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 3.656 miljoen

€ 4.064 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-2,4%

3,7%

Actuele dekkingsgraad

162%

150%

Beleidsdekkingsgraad

149%

144%

TBI-dekkingsgraad

132%

123%

Rekenrente

1,11%

0,53%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.