Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen van circa € 5 miljard (eind 2017) verdelen wij over een aantal beleggingscategorieën. Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2017. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de afgelopen 4 kwartalen behaalden per categorie en waar het in totaal aan het eind van het jaar op uitkwam.

Het netto rendement per jaar staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente-, inflatie- en valutarisico’s. 

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

  Verdeling eind 2017 Beleggings-rendement 2017          Beleggingsrendementen per kwartaal

2018 Q4

2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1
Obligaties 46,4% 1,0%    0,22% 0,4% 0,6% -0,6%
Aandelen 35,0% 11,8%   -10,76% 2,7% 3,8% -3,2%
Vastgoed 8,0% 6,9%   4,86% 3,0% 4,7% -0,8%
Private Equity 1,7% -4,0%   1,08% 5,4% 7,1% -0,8%
ESG Waardecreatie 1,6% 4,2%   -4,58% 1,0% 2,3% -1,6%
Cash 7,3% -          
Totaal exclusief derivaten 100% 5,1%   -3,19% 1,4% 2,1% -1,5%
Totaal inclusief derivaten   7,3%   -4,41% 0,9% 1,2% -1,5%