Financiële positie tweede kwartaal 2020

Na een forse daling in het eerste kwartaal van 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van Progress in het tweede kwartaal met 5%-punt naar 115%. Bij de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) zette de daling echter door; deze zakte met 4%-punt naar 120%. Dit is onder de grens waarboven Progress de pensioenen volledig zou mogen verhogen.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 juni 2020.

Vermogen stijgt
In het tweede kwartaal van 2020 steeg het vermogen van Progress met € 340 miljoen. Het flinke verlies op de beleggingen door de coronacrisis in het eerste kwartaal werd namelijk gevolgd door een positief rendement van 7,8% in het afgelopen kwartaal.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress tot in de verre toekomst moet uitbetalen – stegen in het tweede kwartaal van 2020 met bijna € 80 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door een daling van de rente; van 0,35% naar 0,21%.
Door de aanhoudende daling van de rente hebben wij steeds meer geld nodig om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Dit gaat over enkele jaren overigens veranderen. Meer hierover leest u in het artikel Pensioenakkoord: dit gaat er gebeuren

Beleidsdekkingsgraad daalt
In het tweede kwartaal van 2020 steeg het vermogen van Progress meer dan de verplichtingen. Hierdoor ging de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) omhoog; met 5%-punt naar 115%.
Doordat hogere cijfers in het gemiddelde plaatsmaakten voor aanzienlijk lagere, daalde de beleidsdekkingsgraad daarentegen wel; met 4%-punt naar 120%.  

Beleidsdekkingsgraad zakt onder TBI-grens
Voor een volledige pensioenverhoging op 1 januari 2021 moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan de TBI-dekkingsgraad. Dat is inmiddels niet meer het geval: 120% ten opzichte van 123%. De situatie op 31 oktober aanstaande is echter bepalend voor het wel, niet of gedeeltelijk toekennen van een indexatie. Aangezien de actuele dekkingsgraad al enkele maanden onder de TBI-dekkingsgraad zit, is het vrijwel zeker dat de beleidsdekkingsgraad zich ook eind oktober nog steeds onder de 123% bevindt. In dat geval is alleen een gedeeltelijke pensioenverhoging mogelijk.

N.B. De TBI-dekkingsgraad wordt tegenwoordig eenmaal per kwartaal berekend in plaats van iedere maand. Dit omdat de berekening vrij complex en de TBI-dekkingsgraad relatief stabiel is.

Progress 30 juni 2020 31 maart 2020
Fondsvermogen € 5.220 miljoen € 4.880 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.533 miljoen € 4.455 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 7,8% -10,2%
Actuele dekkingsgraad 115% 110%
Beleidsdekkingsgraad 120% 124%
TBI-dekkingsgraad 123% 123%
Rekenrente 0,21% 0,35%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.