Financiële positie derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal van 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van Progress met 2%-punt naar 117%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) daalde echter wel; met 1%-punt naar 119%. Met de huidige stand kan Progress de pensioenen op 1 januari a.s. niet volledig verhogen. Bovendien is nu ook de grens van de zogenoemde vereiste beleidsdekkingsgraad gepasseerd, wat betekent dat Progress een reservetekort heeft. Over dit tekort en het herstelplan dat nu nodig is, leest u meer in het artikel Herstelplan nodig voor Progress & update herstelplan Forward

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 september 2020.

Vermogen stijgt
Progress haalde in het derde kwartaal van 2020 een rendement op de beleggingen van 2,2%. Het behaalde rendement in euro’s was hoger dan het totaalbedrag dat aan pensioenen werd uitbetaald. Per saldo steeg het vermogen hierdoor met € 73 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress tot in de verre toekomst moet uitbetalen – bleven nagenoeg gelijk omdat de rekenrente nauwelijks wijzigde. De rente blijft hiermee onveranderd laag. Bij een lage rente hebben wij meer geld nodig om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Daling beleidsdekkingsgraad
Het vermogen van Progress steeg het afgelopen kwartaal harder dan de verplichtingen. Daardoor nam de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) toe, met 2%-punt naar 117%. De beleidsdekkingsgraad daalde echter met 1%-punt naar 119%; voor de hogere cijfers van vorig jaar kwamen in het 12-maands gemiddelde namelijk lagere cijfers in de plaats.

Volledige pensioenverhoging niet mogelijk
Op basis van de beleidsdekkingsgraad van 31 oktober neemt het Bestuur van het Unilever Pensioenfonds een besluit over de pensioenverhoging op 1 januari 2021. Voor een volledige verhoging op basis van de prijsstijgingen moet de beleidsdekkingsgraad eind oktober hoger zijn dan de TBI-dekkingsgraad (deze is momenteel 123%). Met de beleidsdekkingsgraad van 119% van eind september ‒ en dus nog maar één maand te gaan ‒ is de conclusie dat een volledige verhoging niet mogelijk zal zijn. Wel kan een gedeeltelijke pensioenverhoging worden toegekend; die is toegestaan vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Eind november informeren wij u hier verder over via een bericht op deze website en in de eService.

Progress 30 september 2020 30 juni 2020
Fondsvermogen € 5.293 miljoen € 5.220 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.537 miljoen € 4.533 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 2,2% 7,8%
Actuele dekkingsgraad

117%

115%
Beleidsdekkingsgraad 119% 120%
TBI-dekkingsgraad 123% 123%
Rekenrente 0,16% 0,21%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.