Herstelplan nodig voor Progress & update herstelplan Forward

In april berichtten wij dat er een herstelplan voor Forward moest komen vanwege de ontoereikende financiële situatie. Dat plan is inmiddels goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Aan het eind van het derde kwartaal was ook de beleidsdekkingsgraad van Progress onder het vereiste wettelijke niveau gekomen. Dat betekent een zogenoemd reservetekort, waardoor ook Progress nu een herstelplan moet opstellen.

Progress: herstelplan indienen
De beleidsdekkingsgraad van Progress kwam eind september 2020 met 118,8% nipt onder de vereiste dekkingsgraad van 119,1% uit. Volgens de wet heeft Progress hiermee onvoldoende financiële reserves en moet het daarom op korte termijn een herstelplan indienen bij DNB.

In een herstelplan geeft een pensioenfonds aan hoe het ervoor zorgt dat het er binnen tien jaar financieel weer goed voor staat. Naast rendement moet met name de bijbetalingsverplichting van Unilever voor dit herstel bij Progress zorgen. Conform de Uitvoeringsovereenkomst is Unilever namelijk verplicht om geld bij te storten als de financiële situatie onvoldoende is. Volledige indexatie per 1 januari 2021 zal in de huidige situatie echter niet mogelijk zijn.

Na beoordeling en goedkeuring van het herstelplan door DNB kan het plan in werking treden.

Forward: herstelplan in werking getreden
Aan het eind van het eerste kwartaal daalde de beleidsdekkingsgraad van Forward onder de 122%; dat is bij Forward de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad. Het herstelplan dat Forward vervolgens heeft ingediend is inmiddels door DNB goedgekeurd en in werking getreden.

Een herstelplan moet uitgaan van een financieel herstel binnen tien jaar. Gelukkig is de verwachting dat dit bij Forward eerder het geval zal zijn. De maatregel die hiervoor nodig is, is dat de pensioenen de komende jaren niet of minder hard meegroeien met de stijging van de lonen (voor werkenden) en prijzen (voor gepensioneerden en oud-deelnemers).

Volgens het rekenmodel dat wij bij het herstelplan moesten gebruiken, zouden wij vanaf 2022 alle pensioenen weer gedeeltelijk kunnen verhogen en vanaf 2027 weer volledig. 

Bij Forward kunnen de pensioenen ook verlaagd worden. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval en is volgens het herstelplan niet nodig.