Unilever Pensioenfonds 12e op ranglijst duurzame fondsen

Progress is als 12e geëindigd in de jaarlijkse vergelijking op duurzaamheid van pensioenfondsen. Forward heeft een te klein belegd vermogen om aan de vergelijking deel te nemen, maar voert hetzelfde duurzaam beleggingsbeleid als Progress.

VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) kent de circa vijftig grootste Nederlandse pensioenfondsen jaarlijks scores toe op basis van vier criteria. Met een totaalscore van 3,1 op een schaal van nul tot vijf (vorig jaar: 2,7) klom Progress dit jaar van de 15e naar de 12e plaats.

Score nader bekeken
De stijging is te danken aan betere scores op twee van de vier criteria: op ‘accountability’ (concrete en transparante verslaglegging over de strategie en resultaten op het gebied van duurzaam beleggen) en op ‘implementatie’ (uitvoering van het duurzaam beleid). Het laatste onderdeel weegt voor 50% mee in de totaalscore.

Op het onderdeel ‘governance’ – ofwel ‘goed bestuur’, wat cruciaal is voor het succesvol uitvoeren van een duurzaam beleggingsbeleid – is Progress’ score onveranderd. Alleen op het onderdeel ‘beleid’ moest het Unilever-fonds iets inleveren.

Benieuwd naar ons duurzaam beleggingsbeleid? Kijk dan op deze website onder Beleggen > Duurzaam beleggen. 

VBDO: “Focus pensioenfondsen steeds meer op biodiversiteit”
Volgens VBDO staat klimaatverandering inmiddels bij álle onderzochte pensioenfondsen op de agenda. Meer dan een derde van de fondsen geeft in het onderzoek aan ‘biodiversiteit’ nu meer aandacht te gaan geven, bijvoorbeeld door dialogen met bedrijven. Ook sociale onderwerpen zullen meer focus krijgen.

Grote fondsen voeren lijst aan
ABP, het grootste pensioenfonds van het land, eindigde voor het vijfde jaar op rij op één. Het fonds is vereerd en feliciteert ook de andere fondsen: “Laten we elkaar blijven inspireren en stimuleren om het steeds beter te doen voor iedereen van wie we het pensioengeld beleggen. Daarvoor is het nodig dat we kritisch blijven kijken waar we staan. Het onderzoek van VBDO geeft ons pensioenfondsen ook dit jaar weer genoeg ideeën om dat te blijven doen.”

Het fonds voor overheid en onderwijs werd gevolgd door de eveneens grote fondsen voor de bouw, metaal en zorg. (Anders dan het Unilever-pensioenfonds zijn dit alle pensioenfondsen voor een gehele bedrijfstak).

Het doel van de benchmark is het verhogen van bewustzijn over verantwoord beleggen en het stimuleren van duurzame investeringen door pensioenfondsen. Met een totaal beheerd vermogen van meer dan € 1.454 miljard zijn de circa 50 deelnemende pensioenfondsen een belangrijke speler op de kapitaalmarkt.