Stel u kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan!

In oktober houden wij verkiezingen voor zowel het Verantwoordingsorgaan (VO) van kring Progress als van kring Forward. De zittingstermijn van de huidige VO's loopt dan af.

Een VO geeft ieder jaar een oordeel over het handelen van de Raad van Bestuur van het Unilever APF en over de beleidskeuzes die zij heeft gemaakt ten aanzien van de eigen Kring. Het bestuur legt hiermee in feite verantwoording af.

Daarnaast heeft het VO de volgende taken:

  • Voordragen van kandidaten voor het bestuur (pensioengerechtigden en deelnemers)
  • Adviseren over de statuten
  • Adviseren over het communicatiebeleid
  • Adviseren over de Uitvoeringsovereenkomst tussen Unilever en Unilever APF.
  • Adviseren over een eventuele transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

In het VO van Progress zijn deelnemers (dat is een werknemer of een arbeidsongeschikte die nog pensioen opbouwt), pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het aantal zetels en stemmen voor pensioengerechtigden en deelnemers is gebaseerd op de verhouding tussen het aantal pensioengerechtigden en deelnemers bij Progress. Voor het nieuwe VO betekent dit dat hierin zitting nemen:  

  • 6 pensioengerechtigden; zij hebben in totaal                 36 stemmen
  • 4 deelnemers; zij hebben in totaal                                         4 stemmen
  • 2 leden namens de werkgever; zij hebben in totaal         4 stemmen

Pensioengerechtigden en deelnemers kiezen hun ‘eigen’ vertegenwoordigers. De werkgeversleden worden door Unilever voorgedragen en door het bestuur benoemd.

Hoe wordt u kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan van Progress?

Bent u voor 1 september 2022 pensioengerechtigde of deelnemer van Progress? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van het VO van Progress. 

Net als bij verkiezingen voor de Tweede Kamer worden kandidatenlijsten gevormd: lijsten met kandidaten namens de pensioengerechtigden en lijsten namens de deelnemers. De lijsten moeten schriftelijk worden ingediend bij de verkiezingscommissie en daar uiterlijk 1 september binnen zijn.

Om op een kandidatenlijst te komen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Als u lid van een vak- of gepensioneerdenvereniging bent, kan uw vereniging u voordragen;
  • U kunt uzelf als kandidaat aanmelden. Als pensioengerechtigde doet u dit door minimaal 30 handtekeningen van andere pensioengerechtigden die uw lijst ondersteunen te verzamelen. Stelt u uzelf als deelnemer kandidaat, dan hebt u 10 handtekeningen van andere deelnemers nodig. De lijst met handtekeningen levert u in bij de verkiezingscommissie. U neemt dan deel via de zogenaamde ‘vrije lijst’.

Aftredende leden van het huidige VO kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de verkiezingen. De verkiezingen worden gehouden in de periode van 15 oktober tot en met 26 oktober 2022.

Het postadres van de verkiezingen is:

Verkiezingscommissie Verantwoordingsorganen
T.a.v. Daniëlle Verburg
Postbus 2071
3000 CB Rotterdam.

Meer informatie

Heeft u interesse in de profielschets Lid VO? Neem dan contact op met Daniëlle Verburg van het Unilever APF, te bereiken via mail: danielle.verburg@unilever.com.